Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tendency là gì

*
*
*

tendency
*

tendency /"tendənsi/ danh từ xu hướng, khuynh hướngthe tendency lớn socialism: xu hướng về nhà nghĩa thôn hộia growing tendency: một khuynh hướng ngày càng rõ
khuynh hướngpressure tendency: định hướng khí áp (khí tượng học)xu hướngcentral tendency: xu thế hướng tâmdata tendency: xu thế dữ liệuknocking tendency: xu thế nổtendency lớn reboil: xu hướng sôi lạitendency behaviourđộng thái dính dínhkhuynh hướngtendency to lớn avoid making deposit: định hướng tránh nhờ cất hộ tiềnunhealthy tendency: định hướng không lành mạnhupward tendency: xu hướng hướng lên trênupward tendency: xu thế phát triểnxu hướngbearish tendency: xu thế giá xuống (trong thị trường chứng khoán)bullish tendency: xu hướng giá lên (trong thị phần chứng khoán)easier tendency: xu hướng giá xuống (thị trường chứng khoán)easier tendency: xu hướng giá xuốnginflationary tendency: xu thế thếsagging tendency: xu hướng tuột giảmdeflationary tendencyxu thế bớt phátinflationary tendencylạm phạt o khuynh hướng, xu hướng § knocking tendency : xu hướng nổ
*

*

*

tendency

Từ điển Collocation

tendency noun

ADJ. clear, great, marked, strong | slight | greater, growing, increasing There"s a growing tendency for women lớn marry later. | broad, common, general | in-built, inherent, innate, natural, underlying | alarming, dangerous, unfortunate, worrying The later model has an unfortunate tendency khổng lồ collapse after a few weeks" use. | contradictory | centrifugal The civil war reinforced the centrifugal tendencies at work within the economy. | aggressive, homicidal, suicidal, violent | artistic, criminal, etc. He displayed artistic tendencies at an early age. | homosexual, lesbian

VERB + TENDENCY have | display, reveal, show | reinforce | curb, reduce

PREP. ~ among a worrying tendency among the abused to become abusers | ~ for There is a tendency for farm sizes khổng lồ increase. | ~ on the part of The tendency on the part of the children is to blame their parents for everything. | ~ towards Industry showed a tendency towards increasingly centralized administration.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Like Ib Có Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa Về Rep Ib, Like Ib La Gì Trên Facebook, Zalo

English Synonym and Antonym Dictionary

tendenciessyn.: aptitude bent disposition inclination leaning proclivity