Bạn đang xem: Thái độ của triều đình nhà nguyễn khi pháp xâm lược

- Mục đích: chống Pháp, chống triều đình phong kiến. - Lãnh đạo: đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại lại yêu nước. - Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân (có cả đồng bào dân tộc thiểu số). - Quy mô: diễn ra lẻ tẻ, có tính địa phương, chưa phát triển thành cuộc kháng chiến toàn quốc - Hình thức: đấu tranh vũ trang, ít chú trọng đến công tác tuyên truyền, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị,... - Tính chất: vì hệ tư tưởng phong kiến bỏ ra phối, mang tính “Cần Vương” - Kết quả: Đều thất bại - Ý nghĩa: Đây là phong trào kháng chiến mạnh mẽ, thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách anh hùng của dân tộc, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX, hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào vào cuộc đương đầu với thực dân Pháp, để lại nhiều tấm gương và bài học tởm nghiệm qúy báu.


- Sau Hiệp ước 1884, triều đình Huế phân phân chia thành nhì phái đối lập nhau: phái chủ hòa và phải chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu. + Phái chủ chiến luôn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền lúc có điều kiện: Tôn Thất Thuyết ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới,… đưa Ưng Lịch lên ngôi (vua Hàm Nghi). + Pháp quyết tâm tiêu diệt bằng được phe chủ chiến. Lấy cớ triều đình đưa vua Hàm Nghi lên ngôi mà không hỏi ý kiến, Pháp cho quân đóng ở đồn mang Cá, tòa Khâm sứ, định bắt cóc Tôn Thất Thuyết nhưng việc không thành. - Trước âm mưu của Pháp, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước nhằm giành thế chủ động đến cuộc tấn công.


Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức 12 tháng 5 năm 1839 tại làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến cạnh tởm thành Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế. Ông là con thứ nhì của Đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu, cũng là cháu 5 đời của Hiền vương Nguyễn Phúc Tần, người được Gia Long truy hỏi tôn làm Thái Tông Hiếu Triết hoàng đế. Là quan lại phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn vào lịch sử Việt Nam. Ông là người đã phế lập Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi trong một thời gian ngắn của lịch sử, gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bên vào hoàng tộc. Lúc thất bại vào một cuộc binh biến năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã phò tá vua Hàm Nghi đi Quảng Trị, tổ chức nghĩa quân chống Pháp, và chính ông nhân danh Hàm Nghi đã ra chiếu Cần Vương, bản chiếu thư nổi tiếng kêu gọi nhân dân Việt phái mạnh chống Pháp. Toàn bộ gia đình ông cũng thâm nhập kháng chiến và nhiều người đã hy sinh, được người dân ca tụng là "Toàn gia yêu nước".


*
Học sinh


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Định Luật Bảo Toàn Đông Lượng Có Đáp Án, Please Wait

*
Gia sư nofxfans.com - trường8N3A

- Quân triều đình chống cự yếu ớt và ở trong tư thế, “thủ hiểm”, không quyết tâm chống giặc và chỉ thủ hiểm ở Chí Hoà. - Nhân dân tự động nổi lên đánh giặc khiến chúng khốn đốn và Quân triều đình thiếu quyết tâm, không có đường lối phù hợp. - Nhân nhượng Pháp để giữ lấy quyền lợi g/c và quyền lợi dòng họ. =Đất nc chậm pt,suy yếu dần