Supephotphat đơn: được sản xuất bằng cách cho quặng photphorit hoặc apatit tính năng với H2SO4 đặc:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + CaSO4↓

||⇒ cây xanh đồng hóa dễ ợt muối Ca(H2PO4)2, còn phần CaSO4 không tồn tại ích, có tác dụng rắn đất.

Bạn đang xem: Thành phần chính của supephotphat đơn là

Supephotphat kép: sản xuất bao gồm 2 giai đoạn, pha chế H3PO4 và cho H3PO4 chức năng với photphorit hoặc apatit.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4↓ || Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2.

||⇒ supephotphat kép chứa lượng chất P2O5 cao hơn nữa vì chỉ cất Ca(H2PO4)2.

⇒ chọn C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thành phần chủ yếu của phân bón phức hợp amophot là


A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4


B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2


C. NH4H2PO4 với (NH4)2HPO4


D. NH4H2PO4 cùng Ca(H2PO4)2


Câu 2:


Phân bón nitrophotka (NPK) là các thành phần hỗn hợp của


A. (NH4)2HPO4 và KNO3


B. NH4H2PO4 cùng KNO3


C. (NH4)3PO4 cùng KNO3


D. (NH4)2HPO4 cùng NaNO3


Câu 3:


Cho hình vẽ bộc lộ thí nghiệm điểu chế HNO3 trong phòng xem sét như sau:

Phát biểu không đúng về quá trình điều chế là


A.Có thể cụ H2SO4 đặc vày HCl đặc


B.Dùng nước đá để ngưng tụ khá HNO3


C.Đun rét bình phản bội ứng để vận tốc của phản bội ứng tăng


D.HNO3 là một axit có nhiệt độ sôi thấp nên dễ bay hơi khi đun nóng


Câu 4:


Cho sơ đồ phản ứng sau:

Cu + HNO3 ->Muối + NO + nước. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử theo lần lượt là


A. 3 với 8


B. 3 và 6


C. 3 cùng 3


D. 3 và 2


Câu 5:


Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học đặc trưng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc các loại phân bón chất hóa học nào sau đây?


A. phân đạm


B. phân NPK


C. phân lân


D. phân kali


Câu 6:


Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Các thông số a, b, c, d, e là hầu hết số nguyên, về tối giản nhất. Tổng (a + e) bằng


A. 3


B. 4


C. 6


D. 5


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại nofxfans.com


*

link
thông tin nofxfans.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


nofxfans.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Muối Axit, Muối Axit Là Gì


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
đem lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nofxfans.com