Supephotphat đơn: được sản xuất bằng cách cho quặng photphorit hoặc apatit tác dụng với H2SO4 đặc:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + CaSO4↓

||⇒ cây trồng đồng hóa dễ dàng muối Ca(H2PO4)2, còn phần CaSO4 không có ích, làm rắn đất.

Bạn đang xem: Thành phần chính của supephotphat đơn là

Supephotphat kép: sản xuất gồm 2 giai đoạn, điều chế H3PO4 và cho H3PO4 tác dụng với photphorit hoặc apatit.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4↓ || Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2.

||⇒ supephotphat kép chứa hàm lượng P2O5 cao hơn vì chỉ chứa Ca(H2PO4)2.

⇒ chọn C


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là


A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4


B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2


C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4


D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2


Câu 2:


Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của


A. (NH4)2HPO4 và KNO3


B. NH4H2PO4 và KNO3


C. (NH4)3PO4 và KNO3


D. (NH4)2HPO4 và NaNO3


Câu 3:


Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điểu chế HNO3 trong phòng thí nghiệm như sau:

Phát biểu không đúng về quá trình điều chế là


A.Có thể thay H2SO4 đặc bởi HCl đặc


B.Dùng nước đá để ngưng tụ hơi HNO3


C.Đun nóng bình phản ứng để tốc độ của phản ứng tăng


D.HNO3 là một axit có nhiệt độ sôi thấp nên dễ bay hơi khi đun nóng


Câu 4:


Cho sơ đồ phản ứng sau:

Cu + HNO3 ->Muối + NO + nước. Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là


A. 3 và 8


B. 3 và 6


C. 3 và 3


D. 3 và 2


Câu 5:


Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?


A. phân đạm


B. phân NPK


C. phân lân


D. phân kali


Câu 6:


Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, tối giản nhất. Tổng (a + e) bằng


A. 3


B. 4


C. 6


D. 5


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nofxfans.com


*

Liên kết
Thông tin nofxfans.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Muối Axit, Muối Axit Là Gì


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nofxfans.com