*
*
*
*
*
*
*
*

Đặt một hiệu điện nuốm (U) vào nhị đầu của một vươn lên là trở (R) thì cường độ cái điện chạy qua là (I). Bí quyết nào dưới đây không phải là phương pháp tính nhiệt độ lượng tỏa ra bên trên dây dẫn trong thời gian t?


Mắc các dây đem vào hiệu điện ráng không đổi. Trong thuộc một thời gian thì sức nóng lượng tỏa ra bên trên dây dẫn nhờ vào như núm nào vào điện trở dây dẫn?


Nếu đồng thời bớt điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đi một phần thì nhiệt lượng tỏa ra bên trên dây sẽ biến đổi như vắt nào?


Chọn câu trả lời sai

Nhiệt lượng (Q) được dùng để làm đun lạnh nước có trọng lượng (m_1) , nhiệt dung riêng (c_1) và ly đựng nước có trọng lượng (m_2), nhiệt độ dung riêng rẽ (c_2) tăng từ ánh sáng (t_1^0C) lên (t_2^0C) được tương tác với nhau vì công thức:


Dòng điện gồm cường độ (2mA) chạy qua một điện trở (3kOmega ) trong thời gian (10)phút thì nhiệt độ lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở này có giá trị nào dưới đây?


Một bếp điện khi hoạt động thông thường có điện trở (R = 100Omega ) với cường độ dòng điện qua phòng bếp là (I = 4 mA). Nhiệt độ lượng mà nhà bếp tỏa ra trong mỗi phút là:


Thời gian hâm sôi (1,5l) nước của một ấm điện là (10) phút. Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây nung của nóng là (220V). Điện trở của dây nung này có giá trị là bao nhiêu? hiểu được nếu tất cả nhiệt lượng hao giá tiền để hâm nóng (1l) nước thì cần nhiệt lượng là (420000J)


Khi mắc một bàn là vào hiệu điện nắm (110V) thì loại điện chạy qua nó bao gồm cường độ (5 mA). Bàn là này áp dụng như vậy vừa đủ (15) phút mỗi ngày. Hỏi nhiệt độ lượng tỏa ra trong $30$ ngày là bao nhiêu?


Một bình nóng lạnh gồm ghi (220V - 1100W) được sử dụng với hiệu điện ráng (220V). Thời hạn để bình đung nóng (10) lít nước từ ánh nắng mặt trời (24^0C) là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là (4200J/kg.K) với nhiệt lượng bị hao phí tổn là khôn cùng nhỏ.

Bạn đang xem: Theo định luật jun-lenxơ điện năng biến đổi thành


Khi cho loại điện gồm cường độ (I_1 = 1 mA) chạy qua một thanh kim loại trong thời hạn ( au ) thì nhiệt độ của thanh tạo thêm là (Delta t_1 = 8^0C). Khi cho cường độ cái điện (I_2 = 2 mA) chạy qua thì trong thời hạn đó ánh nắng mặt trời của thanh tạo thêm là (Delta t_2) bằng:


Một bếp điện được thực hiện với hiệu điện cố gắng (220V) thì cái điện chạy qua bếp có độ mạnh (2 mA). Dùng phòng bếp này thì hâm sôi được (1,5) lít nước từ nhiệt độ độ ban đầu (25^0C) trong thời hạn (20) phút. Nhiệt dung riêng của nước là (c = 4200J/kg.K) . Công suất của phòng bếp là:


Trong mùa đông, một lò sưởi điện bao gồm ghi (220V - 880W) được thực hiện với hiệu điện vậy (220V) trong (4) giờ từng ngày.


Đường dây dẫn trường đoản cú mạng điện phổ biến tới một mái ấm gia đình có chiều dài tổng số là 40m và tất cả lõi đồng vói huyết diện là 0,5mm­2. Hiệu điện cố ở cuối con đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng những đèn dây tóc nóng sáng có tổng năng suất là 165W vừa đủ 4 giờ từng ngày. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

a) Tính điện trở của cục bộ đường dây dẫn từ mạng điện phổ biến tới gia đình.

b) Tính cường độ loại điện chạy trong đường dây dẫn lúc sử dụng năng suất đã mang đến trên đây.

c) Tính sức nóng lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h.


Một đoạn mạch tất cả hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bằng nikêlin nhiều năm 1m bao gồm tiết diện 1mm2 và dây kia bằng sắt nhiều năm 2m có tiết diện 0,5mm2. Lúc cho mẫu điện chạy qua đoạn mạch này trong cùng một thời gian thì dây làm sao tỏa ra những nhiệt lượng hơn? Vì sao? Biết năng lượng điện trở suất của nikêlin là 0,40.10-6Ω.m cùng điện trở suất của sắt là 12,0.10-8Ω.m 


Một bình lạnh lạnh tất cả ghi 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện cầm 220V

a) Tính cường độ cái điện chạy qua bình lúc đó

b) Tính thời hạn để bình hâm sôi 10 lít nước từ ánh sáng 200C, biết sức nóng dung riêng của nước là 4200J/kg.K và nhiệt lượng bị hao tổn phí là vô cùng nhỏ

c) Tính tiền điện đề xuất trả mang đến việc sử dụng bình như bên trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ, và giá thành điện là 3500đ/kW.h


Một nóng điện có ghi 220V - 1000W được áp dụng với hiệu điện cụ 220V để hâm sôi 2l nước từ sức nóng độ ban sơ là 200C. Bỏ lỡ nhiệt lượng có tác dụng nóng vỏ nóng và nhiệt lượng tỏa vào môi trường, tính thời hạn đun sôi nước. Biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước 4 200 J/kg.K.


Cho mạch năng lượng điện như hình

*

Trong kia (R_1 = 8Omega ,R_2 = 2Omega ). Hiệu điện cố kỉnh hai đầu đoạn mạch UAB = 12V.

Xem thêm: So Sánh Chủ Nghĩa Tư Bản Và Chủ Nghĩa Xã Hội Chủ Nghĩa Và Tư Bản Chủ Nghĩa

a) Tính cường độ cái điện qua mạch và hiệu điện nỗ lực giữa 2 đầu mỗi năng lượng điện trở? 

b) Tính nhiệt độ lượng tỏa ra bên trên mỗi năng lượng điện trở vào 10 phút? 


Hai dây dẫn đồng hóa học được mắc nối tiếp, một dây tất cả chiều dài l1 = 2m, máu diện S1 = 0,5mm². Dây kia tất cả chiều dài l2 = 1m, ngày tiết diện S2 = 1mm². Cho loại điện tất cả cường độ I chạy qua nhị dây. Quan hệ của sức nóng lượng lan ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau:


Có hai điện trở R1 và R2. Nếu cùng mắc vào một trong những hiệu điện chũm thì giả dụ chỉ mắc R1 thì sau 15 phút nước sôi. Nếu như chỉ mắc R2 thì sau 1/2 tiếng nước sôi. Hãy tính thời gian nước sôi nếu như mắc hai điện trở nối tiếp.