Thì vượt khứ hoàn thành và vượt khứ ngừng tiếp diễn là nhị thì thường chạm mặt cũng như lộ diện nhiều trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Vậy làm nỗ lực nào để biệt lập hai thì dễ gây nên nhầm lẫn này? Hôm nay, nofxfans.com đã cung cấp cho chính mình những loài kiến thức đầy đủ nhất để phân biệt thì vượt khứ ngừng và quá khứ xong xuôi tiếp diễn.

Bạn đang xem: Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng phân biệt thì QKHT với QKHTTD

Bài tập

Cho dạng đúng của hễ từ trong ngoặc.

They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.Before he (go) ………………………….. Khổng lồ bed, he (read) ………………………… a novel.He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.When I came to lớn the stadium, the match (start) ………………………………….Before she (listen) ………………….. Khổng lồ music, she (do)……………………. Homework.Last night, Peter (go) ………………….. To lớn the supermarket before he (go) ………………… home.It was very noisy next door. Our neighbours (have) a party.John & I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Và Số Phận Của Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Phong Kiến, Số Phận Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Phong Kiến

Đáp án

came – had finishedhad metwent – had readhad startedlistened – had donehad gone – wentwere havingwas walkingwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting … had been waiting

Trên phía trên là cụ thể cấu trúc, cách dùng, nhận ra và giải pháp phân biệt thì vượt khứ kết thúc và vượt khứ xong tiếp diễn. Hy vọng chúng ta có thêm được gần như kiến thức hữu dụng sau khi đọc nội dung bài viết này.