1. Lưu huỳnh đioxit dùng để sản xuất H2SO4, tẩy trắng giấy, bột giấy, chất chống nấm,…

2. Trong công nghiệp, SO2 được điều chế bằng cách đun nóng H2SO4 với Na2SO3

3. Lưu huỳnh trioxit là chất khí không màu, tan vô hạn trong nước và trong axit sunfuric

4. Lưu huỳnh trioxit ít có ứng dụng thực tế

5. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế lưu huỳnh trioxit bằng cách oxi hóa lưu huỳnh đioxit

Số phát biểu đúng là


A. 1.


B. 3.


C. 4.


D. 2.

Bạn đang xem: Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh


Câu 3:


Cho các phát biểu sau:

(1) Ozon dùng để chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng tinh bột, dầu ăn

(2) Ozon có thể làm cho không khí trong lành nhưng cũng có thể gây hại cho con người

(3) Lưu huỳnh thuộc nhóm VIA, chu kì 3, có số hiệu nguyên tử là 16

(4) Lưu huỳnh thuộc nhóm VIA, chu kì 3, có số hiệu nguyên tử là 16

(5) Ở nhiệt độ thường, lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại tạo ra muối sunfua

(6) Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh tác dụng với khí hidro tạo thành khí hidro sunfua

Số phát biểu đúng là


A.3


B.2


C.4


D. 5.


Câu 4:


Cho các dung dịch: Br2, KMnO4 trong H2SO4 loãng, NH3, K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng. Số dung dịch trong dãy có thể phân biệt được 2 dung dịch riêng biệt FeSO4 và Fe2(SO4)3 là :


A. 3


B. 4


C.1


D. 2


Câu 5:


Cho các phát biểu sau:

(1) Các kim loại kiềm đều tan tốt trongnước.

(2) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóngchảy.

(3) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thànhAg.

(4) Khi cho Al vào dung dịch FeCl3dư thu được kim loại Fe.

(5) Hỗn hợp Al2O3 và Na (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong nước

Số phát biểu đúnglà


A.4.


B. 3.


C.2.


D.1.


Câu 6:


Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng các nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn), …

(2) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng là phương pháp duy nhất điều chế oxi trong công nghiệp

(3) Khí ozon không màu, không mùi, tan nhiều trong nước

(4) Ozon có tính oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn cả oxi

(5) Ozon oxi hóa hầu hết các kim loại kể cả Au, Pt

(6) Ở điều kiện bình thường, oxi và ozon có thể oxi hóa bạc thành bạc oxit

Số phát biểu đúng là:


A.2


B.1


C.3


D.4


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nofxfans.com


*

Liên kết
Thông tin nofxfans.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Silent Film - (310 Bài Đọc Hiểu Trắc Nghiệm Tiếng Anh) Part A


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nofxfans.com