- phản bội ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên mặt phẳng dung dịch.

*

- bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là bội phản ứng một chiều, este phản ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(CH_3COOC_2H_5 + NaOHxrightarrowt^0CH_3COON exta + C_2H_5OH)

nofxfans.com
Bạn đang xem: Thủy phân este trong môi trường axit

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp nofxfans.com
Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Ngô Tử Văn Trong Tác Phẩm Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

Cảm ơn các bạn đã sử dụng nofxfans.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.