toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thuyết minh cây lúa Việt Nam, để ý sử dụng yếu hèn tố mô tả và một vài biện pháp nghệ thuật trong bài bác viết.

Ai nhanh tay mik tick nhea❤❤

Không chép văn mẫu