Tỷ lệ phần trăm là gì?

Tỷ lệ phần trăm là một số toán học được nofxfans.comết trên tổng số 100. Dấu phần trăm%%% được sử dụng để chỉ ra rằng mẫu số là 100.

Bạn đang xem: Tỉ lệ và tỉ số

Tỷ lệ cung cấp thông tin về tỷ lệ và tỷ lệ. nofxfans.comệc sử dụng và hiểu sự khác biệt thường dễ dàng hơn khi chúng ta sử dụng tỷ lệ phần trăm thay vì phân số với các mẫu số khác nhau.

*

Sử dụng tỷ lệ phần trăm là một cách dễ dàng để chuẩn hóa các đại lượng khác nhau cho mục đích so sánh. Do đó, tỷ lệ phần trăm có nhiều ứng dụng và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày.

Chẳng hạn, bạn muốn biết tỷ lệ trẻ em ở mỗi trường là nam nhưng có một số lượng học sinh khác nhau ở mỗi trường.

Rõ ràng cách duy nhất để so sánh số lượng nam giới trong hai trường là nếu bạn có tổng số giống nhau cho mỗi trường.

Do đó, chúng tôi sẽ chuyển đổi các con số thành tỷ lệ phần trăm và sau đó so sánh hai trường. Bằng cách tiêu chuẩn hóa, bây giờ chúng ta có thể dễ dàng thấy nếu một trường có tỷ lệ học sinh nam cao hơn trường khác.

Tỷ lệ phần trăm có thể được nofxfans.comết dưới dạng tỷ lệ và số thập phân, vì vậy 50% giống như 5/10 và 0,5.

Tỷ lệ phần trăm được sử dụng trong các lĩnh vực như tính lãi suất trong thế giới tài chính, để tính điểm của sinh nofxfans.comên ở trường hoặc đại học.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm để chỉ ra các thay đổi trong các giá trị như tăng hoặc giảm. Chẳng hạn, điểm số của học sinh có thể tăng từ bài kiểm tra này sang bài kiểm tra khác, vì vậy có thể họ đã cải thiện 10%. Điều này rất hữu ích vì nó cho thấy sự thay đổi theo thời gian của một số giá trị.

Nó thường được sử dụng trong thế giới ngân hàng để chỉ ra lãi suất. Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) là một khoản phí mà bạn phải trả cho một khoản vay chẳng hạn.

Vì tỷ lệ phần trăm được sử dụng rộng rãi nên nó là một khái niệm quan trọng để học ở trường.

Phần trăm là một đại lượng toán học không được sử dụng nhiều như một đại lượng thống kê, mặc dù một số kiểm tra thống kê có thể phân tích dữ liệu tỷ lệ phần trăm.

Phần trăm là gì?

Phần trăm là phần trăm giá trị được tìm thấy bên dưới một giá trị cụ thể. Nó có liên quan đến tỷ lệ phần trăm theo cách này. Ví dụ: 75thứ tự tỷ lệ phần trăm trong bài kiểm tra là 160. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đạt 160 điểm thì bạn đã đạt điểm cao hơn 75% số người tham gia bài kiểm tra đó.

Một tỷ lệ phần trăm không thể thay đổi giá trị, 75% luôn luôn là 75/100. Trong so sánh, một phần trăm có thể thay đổi.

Nói năm sau, một học sinh đạt 150 điểm trong bài kiểm tra này, và bây giờ là 75thứ tự phân vị. Điều này là do bây giờ trong năm nay, phạm nofxfans.com điểm của học sinh khác với phạm nofxfans.com điểm của năm trước.

Phần trăm được sử dụng trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn để thiết lập một hệ thống xếp hạng thành tích. Đó là những gì phần trăm điểm số rơi vào tương đối so với các điểm kiểm tra khác quan trọng. Nó dựa trên nofxfans.comệc phân chia một phân phối giá trị bình thường thành phần trăm; quan trọng nhất trong số này là 25thứ tự, 50thứ tự và 75thứ tự phân vị.

*

Một phân phối bình thường là một đường cong của các giá trị có hình dạng của một chiếc chuông. Phần trăm chia chuông chuông này thành một phần. Tỷ lệ phần trăm dựa vào và cho rằng dữ liệu tuân theo phân phối bình thường, điều này có thể không xảy ra trong mọi tình huống.

25thứ tự và 75thứ tự phần trăm cũng được gọi là phần tư, vì chúng tương ứng với một phần tư (1/4) và ba phần tư (3/4) của các giá trị.

Tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm không nhất thiết phải đại diện cho cùng một số lượng. Ví dụ: nếu bạn thi SAT và đạt 60% trong bài kiểm tra, bạn có thể thấy mình chỉ ở độ tuổi 40thứ tự phân vị.

Điều này là do nó phụ thuộc vào số lượng người khác đạt 60% trên tổng số người tham gia bài kiểm tra.

Xem thêm: Trong Phản Ứng Oxi Hóa Khử Chất Khử Là Chất Khử Là, Trong Phản Ứng Oxi Hóa

Tỷ lệ phần trăm liên quan đến điểm số mà người khác thực hiện trong bài kiểm tra, trong khi tỷ lệ phần trăm là điểm số cá nhân của bạn. Phần trăm được sử dụng khi chấm điểm các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa và được sử dụng trong thống kê.

Sự khác biệt giữa Tỷ lệ phần trăm và Tỷ lệ phần trăm

Định nghĩa: Tỷ lệ phần trăm là một con số trong số 100, trong khi tỷ lệ phần trăm thì không. Chức vụ: Percentile là một giá trị dưới đó tìm thấy một tỷ lệ phần trăm nhất định của các giá trị. Biểu tượng: Biểu tượng cho tỷ lệ phần trăm là ký hiệu phần trăm,% trong khi tỷ lệ phần trăm được biểu thị bằng xth, trong đó x là một số, ví dụ: 25thứ tự Bộ tứ: Phần trăm có phần tư trong khi phần trăm không. Cấp: Tỷ lệ phần trăm dựa trên số được xếp hạng trong khi tỷ lệ phần trăm không. Số thập phân: Phần trăm có thể được nofxfans.comết dưới dạng số thập phân, phần trăm không thể được nofxfans.comết dưới dạng số thập phân. Tỉ lệ: Phần trăm có thể được nofxfans.comết dưới dạng tỷ lệ, trong khi phần trăm không thể được nofxfans.comết dưới dạng tỷ lệ. Dựa trên: Một phần trăm dựa trên một trường hợp, trong khi phần trăm dựa trên so sánh một trường hợp với tất cả các trường hợp trong một tình huống cụ thể. Phân phối: Tỷ lệ phần trăm dựa vào phân phối bình thường, trong khi tỷ lệ phần trăm thì không.

Bảng so sánh tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm

Tỷ lệ phần trăm Phần trăm
Là một số trong số 100 Không phải là một số trong số 100
Không phải là một giá trị dưới đó mà một số giá trị nhất định được tìm thấy Là một giá trị dưới đó một số giá trị nhất định được tìm thấy
nofxfans.comết dưới dạng n% nofxfans.comết là thứ n
Không có tứ phân vị Có tứ
Không dựa trên số thứ hạng Dựa trên số thứ hạng
Có thể được nofxfans.comết dưới dạng thập phân Không thể được nofxfans.comết dưới dạng thập phân
Có thể được nofxfans.comết dưới dạng tỷ lệ hoặc tỷ lệ Không thể được nofxfans.comết dưới dạng tỷ lệ hoặc tỷ lệ
Dựa trên một trường hợp Dựa trên sự so sánh của một trường hợp với một vài trường hợp
Không dựa vào phân phối bình thường Dựa vào phân phối bình thường

Tóm tắt về sự khác biệt giữa tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phần trăm:

Tỷ lệ phần trăm là một số được nofxfans.comết trên tổng số 100. Đó là một giá trị riêng được biểu thị bằng dấu phần trăm, vì vậy x%. Phần trăm là một giá trị dựa trên so sánh với các giá trị khác dọc theo đường cong phân phối bình thường và được biểu thị là xth. Một số phân vị cũng được đặt tên là tứ phân vị vì chúng ở vị trí ¼ và trên đường cong. Tỷ lệ phần trăm cũng có thể được nofxfans.comết dưới dạng số thập phân, tỷ lệ và tỷ lệ trong khi phần trăm không thể được nofxfans.comết theo cách này.