(Dạng 1). Tỉ số của nhị số a cùng b bằng 3 : 5. Tìm nhì số kia biết tổng của chúng là -64.

Bạn đang xem: Tỉ số của 2 số a và b là 3/7

Bạn đã xem: Tỉ số của 2 số a với b là 3/7

Bài 16.5

(Dạng 1). Tỉ số của nhị số a và b bởi 120%. Tìm hai số đó hiểu được a – b = – 3.

Bài 16.6

(Dạng 1). Một miếng vườn có diện tích là 374 mét vuông được chia làm hai khoảnh ; tỉ số diện tích s giữa khoảnh I với khoảnh II là : 37,5%. Tính diện tích của từng khoảnh.

Bài 16.7

(Dạng 1). Tìm nhị số biết tỉ số của chúng bằng 3 : 7 và tích của chúng bởi 525.

Bài 16.8

(Dạng 1). Ta vẫn nghe nói “chậm như sên”, “chậm như rùa” nhưng thực tiễn sên chậm chạp hơn rùa hay trái lại ? Để trả lời thắc mắc này, ta hãy tính tỉ số giữa vận tốc của rùa và tốc độ của sên biết rằng trong 1 giờ rùa trườn được 72m còn trong một giây sên bò được l,5mm.

Bài 16.9

(Dạng 1). Có hai chuồng thỏ A va B. Tỉ số thân số thỏ sống chuồng A đối với chuồng B là 5 : 4. Sau thời điểm thêm 2 nhỏ vào chuồng B thì tỉ số giữa số thỏ ở chuồng A so với chuồng B la 10 : 9. Tính số thỏ ban đầu ở từng chuồng.

Bài 16.10

(Dạng 1). Tìm hai số biết tỉ số của bọn chúng và tổng của bọn chúng đều bởi 2/3.

Bài 16.11

(Dạng 1). Tỉ số của hai số bởi 3 : 5. Nếu như thêm 15 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 9 : 10. Tìm nhì số đó.

Bài 16.12

(Dạng 1). Tỉ số của nhị số bằng 3 : 8. Nếu giảm số vật dụng hai đi 5 thì tỉ số của bọn chúng sẽ bởi 3 : 9. Tìm nhì số đó.

Bài 16.13

(Dạng 1). Tỉ số của nhị số a cùng b là 3/7 , tỉ số của nhị số b với c là 35/36 . Tính tỉ số của nhị số a với c.

Bài 16.14

(Dạng 1) Tỉ số của nhì số a cùng b là 4/5 , tỉ số của nhị số a cùng c là 65/52 . Tính tỉ số của nhị số b cùng c.

Bài 16.15*

(Dạng 1). Kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số thân số đó với tổng những chữ số của chính nó là lớn nhất.

Bài 16.16

(Dạng 2). Tra cứu tỉ số tỷ lệ của nhị số :

a) 2.(3/4) và 5 ; b) 0,2 tạ cùng 24kg

Bài 16.17

(Dạng 2). Viết những số tiếp sau đây dưới dạng phần trăm :

a) 17/20 b) 9/16 c) 2.(2/5) d) 8 e) 0,007

Bài 16.18

(Dạng 2). 75cm là bao nhiêu tỷ lệ của 4m ?

Bài 16.19

(Dạng 2). Tìm 12.(1/2) % của 480kg.

Bài 16.20*

(Dạng 2). Giá bán hàng ban sơ tăng 20% và tiếp đến lại giảm 20%. Hỏi giá lúc đầu và giá sau cuối giá như thế nào rẻ hơn cùng rẻ hơn mấy phần trăm ?

Bài 16.21

(Dạng 3). Khoảng cách giữa hai tp trên bản đồ là 15cm. Khoảng cách giữa hai tp ấy trên thực tiễn là 150km. Tính tỉ lệ thành phần xích của bản đồ.

ĐÁP SỐ:

Bài 16.1

a) a : b = 5:4; b) a : b = 1:3 ;

Bài 16.2

a) 63/109 b) 7 : 25 c) 40 : 3 d) 65 : 102

Bài 16.3

a) a : b = 39 : 28 b) a : b = 16 : 11

Bài 16.4

a = -24.

Bài 16.5

120% = 6/5 ; a = -18 , b = -15.

Bài 16.6

102 m2 và 272 m2

Bài 16.7

a/b = 3/7 buộc phải a = 3k , b = 7k ( k ≠ 0).

Từ a.b = 525 suy ra 3k.7k = 525 =>

*

Với k = 5 thì a = 3.5 = 15 , b = 7.5 = 35.

Với k = – 5 thì a = 3.(- 5) = -15 , b = 7.(- 5) = – 35.

Bài 16.8

Trong 1 giây rùa trườn được : 72000 : 3600 = đôi mươi (mm)

Tỉ số tốc độ của rùa và sên là : trăng tròn : 1,5 = 40 : 3.

Vậy, vận tốc của rùa vội hơn 13 lần vận tốc của sên !

Bài 16.9

Lúc đầu , số thỏ sinh hoạt chuồng B bởi 4/5 số thỏ làm việc chuồng A, cơ hội sau bởi 9/10 số thỏ sống chuồng A. Số thỏ tăng lên ở chuồng B bằng 9/10 – 4/5 = 1/10 số thỏ ngơi nghỉ chuồng A hay 2 con. Vậy số thỏ sinh sống chuồng A là : 20 : 4/5 = 16 (con).

Bài 16.10

Số nhỏ bằng 2/3 số lớn. Theo đề bài xích ta có 5/3 số lớn bằng 2/3.

Vậy số to là : 2/3 : 5/3 = 2/5 , số bé dại là : 1/5 . 2/3 = 4/15.

Bài 16.11

a/b = 3/5 , (a+15)/b = 9/10.

Ta có:

a/b + 15/b = 9/10 => 15/b = 9/10 – a/b = 9/10 – 3/5 = 3/10.

Do đó b = (15.10)/3 = 50 , a = 50. 3/5 = 30.

Bài 16.12

Đs: a = -15 ; b = -40.

Bài 16.13

a/c = a/b . B/c = 3/7 . 35/36 = 5/12 . Vậy a/c = 5/12.

Bài 16.14

Đs : b/c = 25/16.

Bài 16.15

Ta hiểu được a ≥ b khi và chỉ còn khi a – b ≥ Xét hiệu


*

Tỉ số này đạt giá bán trị lớn nhất bằng 10 lúc b = 0 cùng a ∈ 1,2,…,9. Vậy các số bắt buộc tìm là 10 , trăng tròn …., 90.

Bài 16.16

a) 55% ; b) 83-% .

Bài 16.17

a) 85% ; b) 56,25% ; c) 240% ; d) 800% ; e) 0,7%.

Bài 16.18

18,75%.

Xem thêm: New Download Phần Mềm Công Thức Toán Học Trong Word 2003, Download Mathtype 6

Bài 16.19

Bài 16.20

Nếu mang giá lúc đầu là 100 thì sau thời điểm tăng 20% giá sẽ lầ 100.120% = 120. Sau đó, giảm 20% thì giá chỉ với là 120.80% = 96. So vói giá ban sơ chỉ bởi 96% tức là rẻ hon 4%.