+ nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bạn đang xem: Tỉ số lượng giác là gì

Tức là: cho hai góc (alpha ,eta ) gồm (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính chất 2:

+ trường hợp hai góc nhọn (alpha ) và (eta ) gồm (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính chất 3:

+ giả dụ (alpha ) là 1 trong những góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng các tỉ con số giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng vào tam giác vuông để đo lường và tính toán các yếu đuối tố đề nghị thiết.

Dạng 2: So sánh các tỉ số lượng giác giữa các góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa các tỉ số lượng giác về cùng một số loại (sử dụng tính chất "Nếu nhị góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Kiến Thức Định Lý Hàm Cos In Và Những Kiến Thức Liên Quan, Định Lý Cos

Dạng 3: Rút gọn, tính giá trị biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta hay sử dụng những kiến thức

+ nếu (alpha ) là 1 trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ trường hợp hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia.

-->