A. Đúng, Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên bề mặt của chất lỏng đó là xà phòng và phần chất lỏng ở dưới là NaCl và glixerol.

Bạn đang xem: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau

B. Đúng, Sau bước 2, các chất được tạo thành sau phản ứng xà phòng hoá hoà tan với nhau nên lúc này trong bát sứ thu được chất lỏng đồng nhất.

C. Sai, Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hoà là để kết tinh xà phòng lên trên bề mặt chất lỏng.

D. Đúng, Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm có chứa glixerol hoà tan được Cu(OH)2 thành dung dịch có màu xanh lam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 20% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,448 lít (ở đktc) khí H2. Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,3M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là (coi H2SO4 phân ly hoàn toàn).


A. 6,4.


B. 12,8.


C. 4,8.


D. 2,4.


Câu 2:


Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 3,5% khối lượng. Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO một thời gian thu được rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỷ khối hơi so với hiđro bằng 16. Hoà tan hết Y trong dung dịch chứa 1,3 mol HNO3, thu được dung dịch T chứa 84,72 gam muối và 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO và N2. Biết G có tỷ khối hơi đối với hiđro bằng 89/6. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là


A. 19,2.


B. 12,8.


C. 16,0.


D. 32,0.


Câu 3:


Cho hai phản ứng sau:

(1) NaCl + H2O →màng ngănđiện phân X + Y↑ + Z↑ (2) X + CO2 (dư) → T

Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Chất khí Y không có màu, mùi, vị và Y có thể duy trì sự cháy, sự hô hấp.


B. Dung dịch X có tính tẩy màu, sát trùng, thường gọi là nước Gia-ven.


C. Chất khí Z có thể khử được CaO thành Ca ở nhiệt độ cao.


D. Chất T được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày.


Câu 4:


Kim loại Cu không tan được trong dung dịch nào sau đây?


A. HCl.


B. FeCl3.


C. HNO3 loãng, nóng.


D. H2SO4 đặc, nguội.


Câu 5:


Kim loại Mg được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?


A. Cho MgO phản ứng với khí CO ở nhiệt độ cao.


B. Điện phân nóng chảy MgCl2.


C. Cho dung dịch MgCl2 phản ứng với lượng dư Na.


D. Điện phân dung dịch MgCl2 có màng ngăn.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nofxfans.com


*

Liên kết
Thông tin nofxfans.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Trong Bảo Hiểm Fc Trong Bảo Hiểm Là Gì, Trong Bảo Hiểm Fc Có Nghĩa Là Gì


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nofxfans.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nofxfans.com