Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (492.92 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 1 unit 1 hello

Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello!

Bản quyền nằm trong về upload.123doc.net nghiêm cấm hồ hết hành vi sao chép vì mục tiêu thươngmại

Exercise 1: color the right pictures

Exercise 2: Look at the picture và write


Exercise 3: Label each of the following pictures with a suitable word or phrase fromthe box

Stand up Raise your hand Line upListen to your teacher Sit down

1. _______________ 2. _______________ 3. _______________

4. _______________ 5. _______________-The

end-Đáp án bài bác tập giờ Anh lớp 1 Unit Starter

Exercise 1: color the right pictures

Hướng dẫn

1. Tơ bức tranh bao gồm từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ A: quả hãng apple (apple), nhỏ kiến (ant).
2. Tơ bức tranh bao gồm từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chứ B: nhỏ xíu trai (boy)

Exercise 2: Look at the picture và write1. Two apples


Exercise 3: Label each of the following pictures with a suitable word or phrase fromthe box

1. Stand up

2. Listen lớn your teacher3. Sit down

4. Raise your hand5. Line up


*
tải Giải giờ Anh lớp 1 Unit 2: What’s this? - Lesson 6 SGK - Sách Chân Trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit 2: What"s this? 2 46 1
*
thiết lập Giải giờ đồng hồ Anh lớp 1 Unit 2: What’s this? - Lesson 5 SGK - Sách Chân Trời sáng chế Tiếng Anh lớp 1 Unit 2: What"s this? 2 28 0
*
Tải bài tập giờ Anh lớp 1 Unit Starter: Hello! - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello 3 639 5
*
tải Giải giờ đồng hồ Anh lớp 1 Unit 2: What’s this? - Lesson 4 SGK - Sách Chân trời sáng chế Tiếng Anh lớp 1 Unit 2: What"s this? 3 25 0
*
cài đặt Giải Vở bài bác tập giờ Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 chủ thể 13: Thăm quê - Sách Chân trời sáng chế 5 185 0
*
download Giải Vở bài xích tập giờ Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 chủ đề 12: Trung thu - Sách Chân trời sáng chế 5 342 0
*
cài Giải Vở bài xích tập giờ Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 chủ đề 11: đồng đội - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo 4 256 0
*
download Giải SGK tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello! - Lesson 1 - Sách Chân trời sáng tạo Unit Starter: Hello! Lesson 1 (trang 4 giờ Anh lớp 1) 2 212 4
*
Tải bài xích tập tiếng Anh lớp 1 Unit 1: What màu sắc is it? - Sách Chân trời sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit 1: What màu sắc is it? 4 87 3
*
thiết lập Từ vựng Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 1 giữa học kì 1 sách Chân trời sáng chế - Tổng vừa lòng từ vựng ngữ pháp Unit Starter + Unit 1 lớp 1 4 108 1
*
Xem thêm: Người Hãy Nói Với Anh Vì Sao Lại Ra Đi Không Nói Một Lời, Lời Bài Hát Ngàn Lần Khắc Tên Em

(505.81 KB - 3 trang) - Tải bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello! - Sách Chân trời sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello