Phần Skills 2 giúp cho chính mình học rèn luyện 2 tài năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh sẽ là Listening (Nghe) và Writing (Viết) trải qua chủ đề Television. Nội dung bài viết là lưu ý về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2 - trang 13

*

Listening

1. Listen và tick (√) the correct channel for each programme (Nghe và khắc ghi chọn kênh đúng cho từng chương trình)

ProgrammeChannel 1Channel 2Channel 3
Music: Green Green Summer  
Cartoon: The Red Spotted Quirrel!  
Film: The Lonely Gifraffe  
Home and Garden: How khổng lồ make a Dog House  
Our world: The Old Town of Inca  

2. Listen again và tick (√) statements 1-5 with T for true & F for false (Nghe lại và khắc ghi chọn từ bỏ câu 1 đến 5, đúng ghi T cùng sai ghi F)

The first programme starts at seven-thirty. FThere are two programmes starting at the same time. TThe Red Spotted Squirrel lasts forty-five minutes. FThe Lonely Giraffe finishes at ten o"clock. TThe Old Town of Inca is in India. F

Writing

3. What are your TV watching habits? (Thói quen xem TV của công ty là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answers). Use your answer to write a short mô tả tìm kiếm of your TV-watching habits. (Chọn câu vấn đáp đúng với các bạn (có thể chọn hơn 1 câu trả lời). Thực hiện câu trả lời của doanh nghiệp để viết bài bác mô tả ngắn về kiến thức xem TV của bạn)

1. How many hours a day vày you watch TV? (Bạn xem TV bao nhiêu tiếng 1 ngày?)1 hour2-3 hoursdepends
2. How do you compare the time you spend watching TV lớn the time you spend on outdoor activities? (Bạn so sánh khoảng thời hạn bạn dành để xem TV cùng với khoảng thời gian bạn dành cho vận động ngoài trời như thế nào?)more lessthe same
3. Vì you watch TV when you are...? (Bạn tất cả xem TV khi bạn đang…?)eatingentertainingreading
4. What kind of programme vì chưng you watch most? (Bạn xem nhiều loại chương trình TV nào những nhất?)eduacationalentertainingsports
5. Vị you leave your TV on when you are not watching it? (Bạn bao gồm để TV bật khi bạn không xem nó không?)neversometimesoften

Suggested structure: (Cấu trúc gợi ý)

I do not watch much TV/ I enjoy watching TV (use your answers lớn the first three questions above to tư vấn your statement)I like... /I usually watch ... (your favourite programme)I usually leave the TV on ... /turn off the TV ...I think I have good/bad TV watching habits (your comment on your habits)

Gợi ý:

In my không lấy phí time, I often watch TV khổng lồ relax. I usually spend 1 and a half to watch TV. Actually, I think the time I spend watching TV is less than the time I spend on outdoor activites. I also watch TV with my family at the dinner.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 80 Tập 2, 3 Trang 80 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2

Và my favorite programme is 7 o"clock news, an eduacational programme that I think it is very helpful.


What are your TV- watching habits? (Thói thân quen xem ti vi của em là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answers khổng lồ write a short description of your TV-watching habits.