= 3.(x7– 5x2)2.(x7– 5x2)’ (Đạo hàm của hàm hợp với u = x7– 5x2; y = u3)

= 3.(x7– 5x2)2.

Bạn đang xem: Tìm đạo hàm

< (x7)’ – (5x2)’>

= 3.(x7– 5x2)2(7x6– 5.2x)

= 3.(x7– 5x2)2(7x6– 10x)

b) y’ = <(x2+ 1)(5 – 3x2)>’

= (x2+ 1)’.(5 – 3x2) + (x2+ 1)(5 – 3x2)’ (Đạo hàm của tích)

= <(x2)’ + (1)’>(5 – 3x2) + (x2+ 1)<(5)’ – (3x2)’>

= (2x + 0)(5 – 3x2) + (x2+ 1)(0 – 3.2x)

= 2x.(5 – 3x2) + (x2+ 1).(-6x)

= 2x.5 – 2x.3x2+ x2(-6x) + 1(-6x)

= 10x – 6x3– 6x3– 6x

= -12x3+ 4x.

*

*

*


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tìm đạo hàm của những hàm số sau:

a) y=x5-4x3+2x-3;

b) y=14-13x+x2-0,5x4;

c) y= x42-2x33+4x25-1;

d) y=3x5(8-3x2).


Câu 2:


Chứng minh xác minh trong dấn xét trên.

a) Đạo hàm của hàm hằng bằng 0: c’ = 0.

b) Đạo hàm của hàm số y = x bằng 1: x’ = 1.


Câu 3:


Bằng định nghĩa, search đạo hàm của các hàm số sau :

a. Y = 7 + x – x2 tại x0= 1

b. Y = x3– 2x + 1 tại x0= 2.


Câu 4:


Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a) y=x2-xx+1;

b) y=2-5x-x2;

c) y=x3a2-x2 (a là hằng số);

d) y=1+x1-x.


Câu 5:


Áp dụng những công thức vào Định lí 3, hãy tính đạo hàm của những hàm số

y = 5x3- 2x5;y=-x3.x.


Câu 6:


Cho y=x3-3x2+2. Tra cứu x để:

a. Y"> 0

b. Y"

Câu 7:


Dùng tư tưởng tính đạo hàm của hàm số y = x3 tại điểm x tùy ý.

Dự đoán đạo hàm của hàm số y = x100 trên điểm x.

Xem thêm: Đề Thi Đại Học Khối A Năm 2015, Đề Thi Và Đáp Án Thpt Quốc Gia Năm 2015


Câu 8:


Trả lời thắc mắc Toán 11 Đại số bài 2 trang 160: Hãy chứng minh các công thức trên và lấy ví dụ như minh họa.


Câu 9:


Hàm sốy=x2+x+1 là hàm đúng theo của hàm số nào ?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam