Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài bác tậpToán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bài xích họcII. Các dạng bài bác tập
Cách tìm điều kiện để phân thức được khẳng định cực hay, tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Cách tìm điều kiện để phân thức được khẳng định cực hay, có đáp án

A.Phương pháp giải

*

B.Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm đk để phân thức sau bao gồm nghĩa


*

a, Để phân thức gồm nghĩa: x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ - 3

b, Để phân thức bao gồm nghĩa: x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

c, Để phân thức gồm nghĩa: 2x + 6 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ - 6 ⇔ x ≠ - 3

Ví dụ 2: Tìm đk để phân thức sau xác định

*

a, Ta có:

*

Vậy đk để phân thức xác định là x ≠ 0 và x ≠ 1.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện xác định của phương trình lớp 8

b,Ta có: x2 – 4x + 4 ≠ 0 ⇔ (x - 2)2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Vậy điều kiện để phân thức xác minh là x ≠ 2

c, Để phân thức xác định:

*

Vậy đk để phân thức khẳng định là x ≠ -2 và x ≠ 1

Ví dụ 3: Tìm điều kiện của các biến để các phân thức sau gồm nghĩa


*

a, Để phân thức có nghĩa:

x2 + 3x – 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x – 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4 và x ≠ 1

Vậy điều kiện để phân thức tức là x ≠ - 4 cùng x ≠ 1

b, Để phân thức gồm nghĩa:

x2 + 5x + 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x + 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4, x ≠ -1

Vậy điều kiện để phân thức khẳng định là x ≠ -4 cùng x ≠ -1

c, Để phân thức xác minh ta có:

*
có nghĩa:

*

Vậy cùng với x ≠ -3 cùng x ≠ ½ thì phân thức đã đến được xác định

C.Bài tập vận dụng

Bài 1: Phân thức xác định khi

 A. X = -3

 B. X ≠ 3

 C. X ≠ 0

 D. X ≠ -3


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phân thức xác định khi x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ -3


Bài 2: Điều kiện của x để phân thức được xác minh là:

 A. X ≠ 7

 B. X ≠ 0

 C. X = 0 với x = 7

 D. X ≠ 0 cùng x ≠ 7

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

phân thức được xác định khi x – 7 ≠ 0 ⇔ x ≠ 7


Bài 3: Điều kiện để phân thức được xác minh là:

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

phân thức được xác định khi 2x +1 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ -1 ⇔

*


Bài 4: Điều kiện nhằm phân thức

*
xác minh là


Bài 5: Điều kiện để phân thức

*
xác định là

 A. X ≠ 0, x ≠ 5

 B. X ≠ 0, x ≠ -5

 C. X ≠ 2, x ≠ 5

 D. X ≠ -2, x ≠ -5

Hiển thị đáp án

a, Điều kiện để phân thức xác minh là x - 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ 5

b, Điều kiện để phân thức xác định là x2 - 9 ≠ 0 ⇔ x2 ≠ 9⇔ x ≠ 3, x ≠ -3


a, Điều kiện để phân thức xác minh là:

*

Vậy cùng với x ≠ 3y với x ≠ -3y thì phân thức vẫn cho tất cả nghĩa

b, Điều kiện nhằm phân thức xác minh là:

*


a, ta có: x3 – 1 ≠ 0 ⇔ x3 ≠ 1 ⇔ x ≠ 1

Vậy với x ≠ 1 phân thức đã đến được xác định

b, Ta có:

x3 + 2x2 - x - 2 ≠ 0

⇔ x2(x + 2) – (x + 2) ≠ 0

⇔ (x + 2)(x2 -1) ≠ 0

⇔ x + 2 ≠ 0 và x2 – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1.

Xem thêm: Cao Trào Kháng Nhật Cứu Nước Tiến Tới Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945

Vậy với x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1 thì phân thức đã mang lại được xác định.


Ta có:

(a + b+ c)2 – (ab + bc + ca) = 0

⇔ a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca = 0 ⇔ 2.(a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca) = 0

⇔ (a2 + 2ab + b2) + (b2 + 2bc + c2) + (a2 + 2ac + c2) = 0

⇔ (a + b)2 + (b + c)2 + (c + a)2 = 0

⇔ a + b = b + c = c + a = 0

⇔ a = b = c = 0

Vậy điều kiện để phân thức được khẳng định là a, b, c ko đồng thời bằng 0


Giới thiệu kênh Youtube nofxfans.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nofxfans.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được khuyến mãi miễn phí tổn khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học test cho nhỏ và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!