Tìm giá trị của x để giá trị của các biểu thức trong bài xích tập 62 bởi 0. Câu 63 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – bài bác tập ôn Chương II. Phân thức đại số

Tìm quý giá của x nhằm giá trị của các biểu thức trong bài tập 62 bằng 0

*

a. (2x – 3 over x – 1 over x + 2) điều kiện x ≠ 1 với x ≠ -2

( Rightarrow left( 2x – 3 ight)left( x + 2 ight) over x – 1 = 0) biểu thức bằng 0 lúc (left( 2x – 3 ight)left( x + 2 ight) = 0) cùng (x – 1 e 0)

(left( 2x – 3 ight)left( x + 2 ight) = 0 Rightarrow 2x – 3 = 0)hoặc (x + 2 = 0)

(2x – 3 = 0 Rightarrow x = 1,5;x + 2 = 0 Rightarrow x = – 2)

(x = – 2) không vừa lòng điều kiện, (x = 1,5) thỏa mãn nhu cầu điều kiện.

Bạn đang xem: Tìm giá trị của x

Vậy (x = 1,5) thì biểu thức (2x – 3 over x – 1 over x + 2) có giá trị bởi 0.

b. (2x^2 + 1 over x over x – 1 = 0) đk x ≠ 0 và x ≠ 1

( Rightarrow 2x^2 + 1 over xleft( x – 1 ight) = 0) biểu thức có mức giá trị bởi 0 khi (2x^2 + 1 = 0) và (xleft( x – 1 ight) e 0)

Ta có: (2x^2 ge 0 Rightarrow 2x^2 + 1 e 0) với đa số x

Vậy không có giá trị làm sao của x nhằm biểu thức (2x^2 + 1 over x over x – 1) có giá trị bởi 0

c. (x^2 – 25 over x^2 – 10x + 25 over x) đk x ≠ 0 cùng x ≠ 5Quảng cáo

( Rightarrow left( x + 5 ight)left( x – 5 ight)x over left( x – 5 ight)^2 = 0 Rightarrow xleft( x + 5 ight) over x – 5 = 0)

Biểu thức có mức giá trị bởi 0 khi x (x + 5) = 0 cùng x – 5 ≠ 0

(xleft( x + 5 ight) = 0 Rightarrow x = 0) hoặc (x + 5 = 0 Rightarrow x = – 5)

x = 0 không vừa lòng điều kiện,

x = – 5 thỏa mãn điều kiện

Vậy x = -5 thì biểu thức (x^2 – 25 over x^2 – 10x + 25 over x) có giá trị bằng 0

d. (x^2 – 25 over x^2 + 10x + 25 over x – 5) đk x ≠ 5 và x ≠ -5

( Rightarrow left( x + 5 ight)left( x – 5 ight)left( x – 5 ight) over x^2 + 10x + 25 = 0 Rightarrow left( x + 5 ight)left( x – 5 ight)^2 over left( x + 5 ight)^2 = 0)

( Rightarrow left( x – 5 ight)^2 over x + 5 = 0). Biểu thức bởi 0 khi (left( x – 5 ight)^2 = 0) cùng (x + 5 e 0)

(left( x – 5 ight)^2 = 0 Rightarrow x – 5 = 0 Rightarrow x = 5)

(x = 5) không vừa lòng điều kiện.

Xem thêm: Đại Gia Và Hoa Hậu - Tin Tức Vụ Án Hoa Hậu Phương Nga Mới Nhất

Vậy không có giá trị nào của x để biểu thức (x^2 – 25 over x^2 + 10x + 25 over x – 5) có mức giá trị bằng 0.