Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm câu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn qua các cách có ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức thi thoảng xuất hiện trong câu cuối của bài 1 trong đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán.

Cách thường sử dụng áp dụng với từng dạng biểu thức:

a) Tìm giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất biểu thức
*

Phương pháp: Điều kiện rồi bình phương hai vế, sau đó sử dụng Cosi:

Ví dụ: Tìm GTLN, GTNN của biểu thức

*

Điều kiện:

*
Ta có:
*

*
nên
*

Suy ra

*
. Vậy
*
khi
*
suy ra
*
.

*
(BDT Cosi
*

Suy ra

*

Vậy

*
khi
*

b) Tìm giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất bằng cách sử dụng hằng đẳng thức số 1 và số 2:

*

Ví dụ: Tìm GTLN của

*
Ta có:
*

*

Dấu bằng xảy ra khi

*

Vậy max

*
khi
*
.

Chú ý với biểu thức:

*
: Các em chỉ cần đánh giá:

*

c) Tìm giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất bằng phương pháp đánh giá

Thường dùng khi tử số là hằng số

Ví dụ: Tìm GTNN của

*

Ta có:

*

*

Dấu bằng xảy ra khi

*

Vậy min

*

d) Tìm giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất bằng cách thực hiện phép chia rồi đánh giá

Thường dùng khi tử số và mẫu số cùng bậc

Ví dụ: Tìm GTNN của

*

Ta có:

*

*
.

Dấu bằng xảy ra khi

*
. Vậy
*

e) Phương pháp chia (tách) rồi sử dụng BĐT Cosi:

Thường dùng khi bậc tử lớn hơn bậc mẫu

Ví dụ: Tìm GTNN của

*

Ta có:

*

Áp dụng BĐ T Cosi cho hai số

*

*

Dấu bằng xảy ra khi

*

f) Tìm x ∈ N , x ∈ Z để biểu thức đạt GTNN – GTLN:

Ví dụ: Tìm

*
để đạt GTLN – GTNN

Điều kiện:

*
.

Nếu

*
.

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 4: Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu Lop 4 ), Tập Đọc Lớp 4: Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu (Tiếp Theo)

Như vậy A đạt GTLN khi

*
4" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;"> và A đạt GTNN khi
*

Vậy max

*
.

+ Tìm giá trị nhỏ nhất: Để đạt GTN thì

*
đạt GTLN, mà Cùng chuyên đề:

Đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai >>