Cùng top lời giải khám phá kiến thức về câu hỏi tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu nhé

Phương pháp tìm nhì số khi biết tổng và hiệu

- bước 1 : xác định tổng cùng hiệu.

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

- Bước 2 : Đại lượng nào là số nhỏ xíu – Đại lượng như thế nào là số lớn.

- Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1: Số nhỏ nhắn = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé nhỏ + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2

Số nhỏ bé = Số khủng – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ thiết bị tìm nhì số khi biết tổng và hiệu

*
Tìm hai số biết tổng cùng hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 với 6" width="475">

Bài tập

Bài 1. Tìm nhị số tất cả tổng bằng 94 với hiệu bằng 12.

Bài giải:

*
Tìm hai số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 2)" width="607">

Hai lần số nhỏ bé là:

94 – 12 = 82

Số nhỏ nhắn là:

82 : 2 = 41

Số khủng là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An với Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi bạn trẻ có số bi bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi các bạn có bao nhiêu bi?

Bài giải:

*
Tìm nhị số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 và 6 (ảnh 3)" width="614">

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có nhì tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 người công nhân thì nhà máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số tất cả hiệu bằng 47, biết rằng nếu mang số trước tiên cộng số máy hai rồi cùng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn Lớp 9, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương (Phần Văn)

Bài giải:

Theo đề bài ta có:

Số thứ nhất + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số đề nghị tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số béo bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn bắt buộc tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ xíu cần search bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật gồm chu vi 102m. Chiều dài ra hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6: tra cứu 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a- 24 và 6; b - 60 cùng 12; c - 325 với 99

Bài giải:

a, Số phệ là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số nhỏ bé là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 cùng 15

b, Số béo là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé nhỏ là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 cùng 36

c, Số khủng là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ xíu là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 với 212

Bài 7: Trường Tiểu học tập Kim Đồng có tất cả 1286 học sinh, biết số học viên nam nhiều hơn số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học viên nữ của ngôi trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm hai số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là 24 và 6 (ảnh 4)" width="492">

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học tập sinh, nữ: 619 học sinh

Bài 8: Một hình chữ nhật tất cả hiệu hai cạnh tiếp tục là 24 cm và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đã cho ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 5)" width="501">

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: