tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Lê Thùy Dương

Tích thương cùng số chia tức 12 là:

12 x35 = 420

Số dư có thể là 33 hoặc vân vân, số lẻ bên dưới 33

Trường phù hợp này lựa chọn 33.

Bạn đang xem: Star

Vậy số bị chia là:

420 + 33 = 453


Vì số dư là số lẻ có 2 chữ số với số chia là 12 (số dư số dư là 11.

Số bị chia buộc phải tìm là: 35x12+11=431


Ghi lại đề: kiếm tìm số bị chia trong phép chia cho 12 biết thương là 35 với số dư là số lẻ nhỏ dại nhấtcó 2 chữ số ?

Giải

Sốlẻ nhỏ nhấtcó 2 chữ số là 11. Vậy số dư là 11

Số bị phân tách là:

12 x 35 + 11 = 431

thử lại: 431 : 12 = 35 (dư 11)

Vậy số bị chia là: 431


Tìm số bị phân tách biết yêu mến là 12 số phân tách là lớn số 1 có một chữ số với số dư lớn nhất trong phép chia là


Tìm thương vào phép phân chia biết số bị chia là số lẻ lớn nhất có ba chữ số không giống nhau , số dư là 3 và số dư là số dư phệ nhất rất có thể có trong phép chia đó


tìm thương trong phép chia biết số bị phân chia là số lẻ lớn số 1 có cha chữ số không giống nhau , số dư là 3 và số dư là số dư mập nhất hoàn toàn có thể có vào phép phân tách đó


Tìm số bị phân chia của một phép chia có dư biết số chia là số lẻ nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số khác nhau, yêu thương là số chẵn lớn số 1 có bố chữ số cùng số dư là số dư khủng nhất có thể có. Trả lời: Số bị chia của phép chia đó là


tìm số bị phân tách của một phép chia gồm dư biết số chia là số lẻ bé dại nhất tất cả 2 chữ số khác biệt , yêu thương là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số với số dư là số dư lớn nhất có thể


Tìm số bị chia của một phép chia tất cả dư biết số chia là số lớn số 1 có mối chữ số, yêu quý là số lẻ bé dại nhất tất cả 3 chữ số khác biệt và số dư là số dư béo nhất rất có thể có.


Bài 1:

Biết tích 18 x 19 x đôi mươi x 21 x a gồm kết quả và đúng là số bao gồm dạng 3*91000. Hãy tìm quý hiếm của chữ số

Bài 2:

Trong một phép phân chia 2 số trường đoản cú nhiên, biết số bị chia bằng 324, thương bởi 12 và biết số dư của phép chia là số dư lớn số 1 có thể. Tìm kiếm số phân tách và số dư của phép chia đó?

Bài 3:

Một số phân tách 48 dư 39, nếu phân chia 24 yêu quý 81 bao gồm dư. Kiếm tìm số đó

Bài 4 :

vào một phép chia gồm dư, số bị phân tách là 767; thương bằng 15 với số dư là số dư phệ nhất có thể có của phép phân chia đó. Kiếm tìm số chia.


Một phép chia gồm số bị phân tách là 12 354, số phân tách là số từ bỏ nhiên nhỏ nhắn nhất tất cả 3 chữ số khác biệt chia hết cho 2. Search thương của phép phân tách đó, biết số dư là 12.


Tìm số bị chia của một phép chia tất cả dư biết số phân tách là số lớn nhất có một chữ số, yêu mến là số lẻ nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số không giống nhau và số dư là số dư lớn nhất rất có thể có.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Cốp Xe Sh Đời Cũ Bằng Chìa Khóa & Không Chìa Khóa Tốt Nhất

GIẢI CÓ LỜI GIẢI VÀ PHÉP TÍNH RÕ RÀNG NHÉ !


Tìm số bị chia của một phép chia có dư biết số phân tách là số lớn số 1 có một chữ số , yêu mến là số lẻ nhỏ dại nhất có bố chữ số không giống nhau và số dư là số dư lớn nhất rất có thể có .