- Chọn bài xích -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai với hằng đẳng thứcBài 3: tương tác giữa phép nhân với phép khai phươngBài 4: tương tác giữa phép chia và phép khai phươngBài 5: Bảng căn bậc haiBài 6: đổi khác đơn giản biểu thức cất căn thức bậc haiBài 7: biến hóa đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc nhì (tiếp theo)Bài 8: Rút gọn biểu thức cất căn thức bậc haiBài 9: Căn bậc baÔn tập chương 1

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 9 bài xích 2: Căn thức bậc hai với hằng đẳng thức giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách bài xích tập toán, học xuất sắc toán 9 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Bài 12 trang 7 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: Tìm x nhằm căn thức sau gồm nghĩa:

*

Lời giải:

a. Ta có:

*
có nghĩa khi và chỉ còn khi:

-2x + 3 ≥ 0 ⇒ -2x ≥ -3 ⇒ x ≤ 3/2

b. Ta có:

*
tất cả nghĩa khi còn chỉ khi:

2/x2 ≥ 0 ⇒ x2 > 0 ⇒ x ≠ 0

c. Ta có:

*
tất cả nghĩa khi còn chỉ khi:

*
> 0 ⇒ x + 3 > 0 ⇒ x > -3

d. Ta có: x2 ≥ 0 với tất cả x đề xuất x2 + 6 > 0 với mọi x

Suy ra

*

*
tất cả nghĩa.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 9

Bài 13 trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn rồi tính:

*

Lời giải:

*

Bài 14 trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:*

Lời giải:

*

Bài 15 trang 7 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh:

*

Lời giải:

a. Ta có:

VT = 9 + 4√5 = 4 + 2.2√5 + 5 = 22 + 2.2√5 + (√5 )2 = (2 + √5 )2

Vế trái bằng vế phải buộc phải đẳng thức được bệnh minh.

b. Ta có:*

Vế trái bởi vế phải buộc phải đẳng thức được chứng minh.c. Ta có:

VT = (4 – √7 )2 = 42 – 2.4.√7 + (√7 )2 = 16 – 8√7 + 7 = 23 – 8√7

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

d. Ta có:

*

Vế trái bởi vế phải yêu cầu đẳng thức được triệu chứng minh.

Bài 16 trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Biểu thức tiếp sau đây xác định với cái giá trị làm sao của x?

*

Lời giải:*
*

Bài 17 trang 8 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1:
Tìm x, biết:

*

Lời giải:

*

= 2x + 1 ⇔ |3x| = 2x + 1 (1)

* Trường phù hợp 1: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 ⇒ |3x| = 3x

Suy ra: 3x = 2x + 1 ⇔ 3x – 2x = 1 ⇔ x = 1

Giá trị x = một là nghiệm của phương trình (1).

* Trường thích hợp 2: 3x 1 ⇔ x > 12 ⇒ |1 – 2x| = 2x – 1

Suy ra: 2x – 1 = 5 ⇔ 2x = 5 + 1 ⇔ x = 3

Giá trị x = 3 thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại x > 50%

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình (3).

Vậy x = -2 với x = 3.

Xem thêm: 116 Bài Văn Tả Con Vật Mà Em Yêu Thích Lớp 2 Ngắn Gọn Nhất, 116 Bài Văn Tả Con Vật Lớp 2 Hay Chọn Lọc

*

⇔ |x2| = 7 ⇔ x2 = 7

Vậy x = √7 cùng x = – √7 .

Bài 18 trang 8 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Phân tích thành nhân tử:

a. X2 – 7 b. X2 – 2√2 x + 2 c. X2 + 2√13 x + 13