kế bên tính chất kết hợp thì trong phép cộng còn có tính chất giao hoán. Hãy cùng nofxfans.com có tác dụng quen với phần kỹ năng và kiến thức Toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép cùng và rèn luyện nhé!Ngoài tính chất phối kết hợp thì trong phép cộng còn có tính hóa học giao hoán. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nofxfans.com sẽ ra mắt đến những em phần kỹ năng và kiến thức Toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép cộng.

Bạn đang xem: Tính chất giao hoán của phép cộng

1. Ví dụ như về đặc điểm giao hoán của phép cộng

*

Ta thấy quý giá của a + b với b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a + b = b + a

Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

2. Kỹ năng về đặc thù giao hoán của phép cộng

Công thức bao quát của tính chất giao hoán vào phép cộng

a+b = b+a

Phát biểu về đặc thù giao hoán của phép cộng:Khi đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không đổi

*

3. Bài tập vận dụng đặc điểm giao hoán (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài bác tập vận dụng

Câu 1. Viết số hoặc chữ tương thích vào vị trí chấm:

a)

251 + 410 = 410 + ...97 + 72 = ... + 97688 + 14 = 14 + …

b)

a + b =… + aa + 0 = 0 + …= …0 + b =… + 0 = …

Câu 2. Tính rồi thử lại:

a) 695 + 137 thử lại

b) 8279 + 654 thử lại

Câu 3: Điền vết >

a) 45769 + 34753 … 45769 + 34753

b) 23490 + 4475 …. 23490 + 4457

c) 900 457 + 19030 … 900 444 + 19030

d) 56567 + 23000 ...56567 + 2300

3.2. Phía dẫn:

Câu 1. Áp dụng tính trao đổi của phép cùng để điền số không đủ vào địa điểm trống làm thế nào cho hai vế bởi nhau.

a)

251 + 410 = 410 + 25197 + 72 = 72 + 97688 + 14 = 14 + 688

b)

a + b =b + aa + 0 = 0 + a= a0 + b =b + 0 = b

Câu 2. thực hiện phép tính bình thường sau đó thử lại bằng phương pháp lấy kết quả trừ đi một trong 2 số hạng.

a) 695 + 137 demo lại

695 + 137= 832

Thử lại: 832 - 695= 137

b) 8279 + 654 thử lại

8279 + 654 = 8933

Thử lại: 8933 - 8279= 654

Câu 3: Áp dụng đặc thù giao hoán của phép cộng để đối chiếu nhanh rộng mà không cần thiết phải tính công dụng của hai vế.

a) 45769 + 34753 = 45769 + 34753

b) 23490 + 4475

c) 900 457 + 19030 > 900 444 + 19030

d) 56567 + 23000 > 56567 + 2300

4. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 đặc điểm giao hoán (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Điền số thích hợp vào vị trí trống:

a) ... + 2222= 2222 + 34584

b) 98989 + 3434= … + 3434

c) 1200 + …= 234 + …

d) 90 450 + … = 90 450 + …

Bài 2: Viết theo mẫu:

a) 250 + ...= 450 + 250= 700

b) ... + 567= 6092 + ...= 6659

c) 4266 + ... = 4266 + 62= ...

d) ... + 555= …. + 555= 9110

Bài 3: An vội vàng được 342 bé hạc giấy red color và 560 nhỏ hạc giấy màu sắc xanh. Lan cấp được 560 nhỏ hạc giấy màu đỏ và 349 bé hạc giấy màu xanh. Hỏi ai gấp được nhiều hạc giấy hơn?

4.2. Đáp án:

Bài 1: Điền số thích hợp vào địa điểm trống:

a) 34584 + 2222= 2222 + 34584

b) 98989 + 3434= 98989 + 3434

c) 1200 + 234= 234 + 1200

d) 90 450 + 0 = 90 450 + 0

Bài 2: Viết theo mẫu:

a) 250 + 450= 450 + 250= 700

b) 6092 + 567= 6092 + 567= 6659

c) 4266 + 62 = 4266 + 62= 4328

d) 3555 + 555= 3555 + 555= 9110

Bài 3: Lan gấp được nhiều hạc giấy rộng An.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán tính chất giao hoán của phép cùng lớp 4

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài bác tập tiên phong hàng đầu trang 43/SGK Toán 4)

Nêu công dụng tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = .....

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = .....

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = .....

Đáp án:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài xích tập số 2 trang 43/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ tương thích vào nơi chấm:

a) 48 + 12 = 12 + .....

65 + 297 = ..... + 65

.... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ....

84 + 0 = .... + 84

a + 0 = .... + a = .....

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài xích tập số 3 trang 43/SGK Toán 4)

So sánh các biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 .... 4017 + 2975

2975 + 4017 .... 4017 + 3000

2975 + 4017 .... 4017 + 2900

b) 8264 + 927 .... 927 + 8300

8264 + 927 .... 900 + 8264

8264 + 927 .... 927 + 8264

Đáp án:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927

8264 + 927 > 900 + 8264

8264 + 927 = 927 + 8264

Vậy là bọn chúng mình vừa xong các nội dung bài học về Toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép cộng.

Xem thêm: Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương, Please Wait

nofxfans.com còn không ít nội dung kiến thức đặc biệt quan trọng khác giúp các em tiến bộ trong quy trình học toán lớp 4. Hãy tham khảo và share với anh em để cùng mọi người trong nhà học tập nhé.