các em học viên hãy cùng nofxfans.com mày mò và làm bài xích tập về toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân nhé. đặc điểm này sẽ giúp đỡ các em giải bài tập một cách mau lẹ và kỹ thuật hơn. Bọn chúng mình cùng phi vào bài học nào!Tương từ bỏ phép cộng, phép nhân cũng có tính hóa học giao hoán. Hôm nay, hãy cùng nofxfans.com khám phá và làm bài tập về toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép nhân nhé.

Bạn đang xem: Tính chất giao hoán của phép nhân

Sau đó các em hãy thử áp dụng đặc điểm này để gia công một số bài tập từ luyện và bài bác tập Sách giáo khoa nhé!

1. Lấy ví dụ như về đặc điểm giao hoán của phép nhân

Các em hãy quan giáp và đối chiếu giá trị của biểu thức a x b cùng b x a trong bảng sau:

*

a x b = b x a

2. Kiến thức về đặc thù giao hoán của phép nhân

Công thức tổng quát của đặc điểm giao hoán trong phép nhân

A x B = B x A

Phát biểu về tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích không vậy đổi.

*

3. Bài tập vận dụng đặc thù giao hoán của phép nhân (Có lý giải giải + đáp án)

3.1. Bài xích tập vận dụng

Bài 1. Viết số phù hợp vào chỗ trống

a) 152 x 9 = ...... × 152

b) 999 × 9 = ...... × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × .....

d) (12 – 10) × 87 = ..... × 2

Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu: 123 x 45 = 45 x 123

= 5535

a) 6 × 125 = ……………

= ……………

b) 9 × 1937 = ……………

= ……………

c) 6 × 2357 = ……………

= ……………

d) 8 × 3745 = ……………

= ……………

e) 7 × 9896 = ……………

= ……………

Bài 3: Điền lốt >

a) 54 x 30 … 30 x 50

b) 12000 x 456 … (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 … ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 … 5678 x 3456

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1. Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân

a) 152 x 9 = 9 × 152

b) 999 × 9 = 9 × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × 39

d) (12 – 10) × 87 = 87 × 2

Bài 2. thực hiện bài tập theo chủng loại đề bài cho sẵn.

a) 6 × 125 = 123 x 6 = 738

b) 9 × 1937 = 1937 x 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 x 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 x 8 = 29960

e) 7 × 9896 = 9896 x 7 = 69272

Bài 3: Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân để đối chiếu mà không yêu cầu tính kết quả của biểu thức.

a) 54 x 30 > 30 x 50

b) 12000 x 456 > (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100

d) 3456 x 5678 = 5678 x 3456

4. Bài bác tập tự luyện toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép nhân (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập từ luyện

Bài 1: Viết số tương thích vào vị trí trống

a) 45 x 34 = … x 45

b) 150 x 50 = … x (100 + … )

c) … x 78 = … x 30

d) (64 + 36) x 5000 = … x 100

Bài 2: Tính theo mẫu

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30

b) 145 x 70

c) 300 x 450

d) 2000 x 6

e) 4587 x 7

Bài 3: Tìm nhì biểu thức có giá trị bởi nhau:

a) 5 × 2100 b) (10000 + 280) x ( 6 + 1 )

c) 2469 × 8 d) (2000 + 10 + 90) × 5

e) 10280 × 7 g) (5 + 3) × (2000 + 469)

Bài 4: Hình dưới đây có từng nào hình chữ nhật?

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45 x 34 = 34 x 45

b) 150 x 50 = 50 x (100 + 50 )

c) 30 x 78 = 78 x 30

d) (64 + 36) x 5000 = 5000 x 100

Bài 2:

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30 = 30 x 40 = 1200

b) 145 x 70 = 70 x 145 = 10150

c) 300 x 450 = 450 x 300 = 135000

d) 2000 x 6 = 6 x 2000 = 12000

e) 4587 x 7 = 7 x 4587 = 32109

Bài 3: các cặp biểu thức bằng nhau là

a - db - ec - g

Bài 4: Có 9 hình chữ nhật.

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép nhân

Bài 1. Viết số tương thích vào ô trống:

*

Đáp án:

*

Bài 2.

Xem thêm: Ngữ Văn 10 Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam (Chi Tiết), Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam

Tính:

a) 1357 ×5 b) 40263 × 7 c) 23109 × 8

7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

Đáp án:

a) 1357 × 5 = 6785 b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971 5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

Bài 3. Tìm nhị biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 × 2145 b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6 d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5 g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án:

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

Bài 4. Số?

a) a x … = … x a = a ; b) a x … = … x a = 0

Đáp án:

a) a x 1 = 1 x a = a ; b) a x 0 = 0 x a = 0

Trên đây là nội dung về toán lớp 4tính hóa học giao hoán của phép nhân. nofxfans.com còn không ít nội dung kiến thức đặc biệt quan trọng khác giúp những em học xuất sắc toán lớp 4.