Hóa học ngày nay là một trong những môn học khó nhằn đối với các bạn học sinh. Rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc học tập và tiếp thu môn Hóa. Đừng quá lo lắng, The Coth sẽ giúp bạn củng cố kiến thức để việc ôn tâm diễn ra dễ dàng hơn. Trong bài viết này, The Coth sẽ đề cập đến những kiến thức xoay quanh muối axit. Mời các bạn đọc theo dõi nội dung dưới để ôn tập kiến thức này cho những kỳ thi sắp tới.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của muối axit

I. Muối Axit Là Gì?

Muối của axit là loại muối trong đó Hiđro của gốc axit vẫn có khả năng tiếp tục phân li thành H+. Hóa trị của gốc axit sẽ bằng chính số nguyên tử H đã được thay thế trước đó. Những loại muối thường gặp như NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO4,..
*
Natri Bisulfite là một loại muối có tính axitNgoài ra, đây là một hợp chất ion khi hòa tan trong nước có thể tạo ra dung dịch axit. Điều này có nghĩa là muối này có thể tạo thành dung dịch có độ pH Na2CO3 + H2OChú ý: Khi cho muối vào môi trường kiềm, lập tức sẽ bị trung hòa. Chính vì vậy, nó sẽ tạo thành muối trung hòa và tiếp tục phản ứng với axit ban đầu.
*
Các phản ứng hóa học

2.2. Phản ứng với muối

Phản ứng này thể hiện tính chất của một muối. Khi tiếp xúc với muối khác sẽ tạo ra muối mới (muối của axit mạnh) và một axit mới. Sản phẩm tạo ra có một chất ít tan, không bền và một chất dễ bay hơi. Ngoài ra, phản ứng cũng có thể tạo thành một chất axit mới mà gốc axit thu được sẽ ít bị phân li (axit yếu).Ví dụ: NaHSO4 + Na2CO3 => Na2SO4 + NaHCO3NaHCO3 trong ví dụ trên có gốc axit HCO3 phân li yếu trong dung dịch (trường hợp Na2CO3 dư).

2.3. Phản ứng giữa 2 muối có axit

Hai muối chứa axit có phản ứng khi tiếp xúc với nhau. Khi đó, một chất sẽ đóng vai trò là axit, chất còn lại đóng vai trò là một muối. Trong phản ứng này, muối của loại axit mạnh hơn sẽ đóng vai trò axit.Ví dụ: NaHSO4 + NaHCO­3 => Na2SO4 + H2O + CO2Trong ví dụ trên, NaHCO­3 là muối của axit yếu và NaHSO4 đóng vai trò là axit mạnh. Do đó, sản phẩm thu được là muối của axit mạnh (Na2SO4) và axit yếu cacbonic. Do axit yếu cacbonic không bền nên bị phân hủy thành CO2.

2.4. Phản ứng với axit

Muối của axit + chính axit tương ứng có khả năng cho ra sản phẩm là muối của axit với nhiều H axit hơn trong phân tử hơn.Ví dụ: Na2HPO4 + H3PO4 => 2NaH2PO4Khi muối của axit của một axit yếu phản ứng với axit mạnh sẽ cho ra muối mới và axit mới yếu hơn. Kèm theo phản ứng này có một chất kết tủa, ít bị phân li, dễ bay hơi. Lúc này, muối của axit trong phản ứng trên đóng vai trò là một muối.

2.5. Phản ứng nhiệt phân muối có tính axit

Tiến hành đun nóng dung dịch muối bicacbonat. Phản ứng có thể sinh ra một muối cacbonat trung hòa:Ví dụ: Ca(HCO3)2 => CaCO3 + CO2 + H2O

III. Các Loại Muối Axit Thường Gặp

Muối Hidro Sunfat:Tiến hành phân li hoàn toàn trong môi trường nước tạo H+ và SO42- và cation kim loại. Muối này có tính chất tương tự với H2SO4 loãng.
*
Các loại muối của axit thường gặpMuối hidro cacbonat:Thực hiện phân li ra HCO3– (đây là ion lưỡng tính), sẽ rất dễ bị nhiệt phân tạo thành muối trung hòa.Muối Photphat:Gồm có 3 loại là HPO42-, PO43-, H2PO4–. Ba loại muối này có tính chất gần giống như nhau.

Xem thêm: Các Dạng Hệ Phương Trình Luyện Thi Đại Học Qua Các Năm, Ôn Thi Đại Học

IV. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp

4.1. Muối gốc axit có tan không?

Loại muối này hầu như tan rất tốt trong môi trường nước.Ví dụ cụ thể như– HSO3, – HCO3, – HS,…

4.2. Muối có tính axit có kết tủa không?

Câu trả lời là có kết tủa. Trong hóa học, kết tủa là quá trình dung dịch hình thành chất rắn. Khi dung dịch đó có phản ứng hóa học với một dung dịch lỏng sẽ sinh ra kết tủa.Đôi khi, chính sự hình thành chất kết tủa là minh chứng thể hiện có sự phản ứng hóa học. Kết tủa cũng có thể sinh ra nếu hàm lượng hợp chất vượt quá ngưỡng tan của nó. Quá trình kết tủa có thể xảy ra rất nhanh từ các dung dịch bão hòa.
*
Muối của axit có kết tủa hay không?

V. Kết Luận