Chú ý: Hình thang có một sát bên vuông góc với nhị đáy call là hình thang vuông.

Bạn đang xem: Tính chiều cao hình thang


*

*

2. Diện tích s hình thang

Quy tắc: diện tích s hình thang bằng tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình thang biết độ nhiều năm hai đáy lần lượt là (18cm) và (14cm); chiều cao là (9cm).

Phương pháp giải: Độ lâu năm hai lòng và độ cao đã tất cả cùng đơn vị đo nên để tính diện tích s ta đem tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi phân chia cho (2).

Cách giải:

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (4m) cùng (25dm); chiều cao là (32dm).

Phương pháp giải: Độ lâu năm hai đáy và độ cao chưa cùng đơn vị chức năng đo đề xuất ta thay đổi về cùng đơn vị chức năng đó, (4m = 40dm), tiếp nối để tính diện tích ta lấy tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho (2).

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)

3. Một trong những dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s hình thang lúc biết độ dài hai đáy với chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2)

 ((S) là diện tích, (a,,b) là độ dài những cạnh đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính tổng độ lâu năm hai đáy khi biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích s (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta gồm công thức tính độ lâu năm hai lòng như sau: (a + b = dfracS imes 2h) hoặc (a + b = S imes 2:h).

Lưu ý: Đề bài bác thường đến hiệu của hai đáy hoặc tỉ số giữa hai đáy cùng yêu mong tìm độ lâu năm của mỗi đáy. Học viên cần nhớ nhị dạng toán tổng – hiệu với tổng – tỉ.

Xem thêm: Lý Lịch Tư Pháp Là Gì - Dịch Vụ Cấp Phiếu Số 1, Phiếu Số 2

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích s và độ nhiều năm hai đáy

Phương pháp: Từ phương pháp tính diện tích s (S = dfrac(a + b) imes h2) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta có công thức tính chiều cao như sau: (h = dfracS imes 2a + b) hoặc (h = S imes 2:(a + b)).