bài xích học từ bây giờ con tiếp xúc với dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật. Đây là 1 trong những dạng khá mới sẽ gây không ít khó khăn cho các con khi học.Để học giỏi toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật con đề xuất nắm dĩ nhiên các tính chất của hình chữ nhật cũng giống như công thức đo lường và tính toán chu vi hình chữ nhật. Siêng năng luyện tập những bài tập từ dễ dàng tới nâng cao. Dưới đây các concùng nofxfans.com khám phá bài học này nhé.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

1. Ra mắt chu vi hình chữ nhật

1.1 Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm 4 góc vuông, gồm 2 cạnh dài bằng nhau và nhị cạnh ngắn bởi nhau.Độ dài cạnh dài là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng.

1.2 Chu vi là gì?

Chu vi là độ nhiều năm đường phủ bọc của một hình.

1.3 Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị chức năng đo) tất cả nhân 2.

Ví dụ: đến hình chữ nhật ABCD, gồm chiều nhiều năm là 5cm, chiều rộng là 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

2. Phương pháp chu vi hình chữ nhật

*

3. Những dạng bài xích tập toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

3.1. Dạng 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

3.1.1. Phương pháp làm:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: (a + b) x 2.

3.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài và chiều rộng.

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7 cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.1.3. Bài giải

Bài 1

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.2. Dạng 2: so sánh chu vi những hình chữ nhật

3.2.1. Phương thức làm:

Bước 1: Tính chu vi của từng hình

Bước 2: Đi so sánh chu vi của những hình, chú ý phải cùng đơn vị chức năng đo

3.2.2. Bài tập

Bài 1:So sánh chu vi các hình chữ nhật

a) mang đến hình chữ nhật ABCD biết chiều nhiều năm là 5cm, chiều rộng là 4cm và hình chữ nhật MNPQ biết chiều lâu năm 2dm, chiều rộng 1dm.

b) cái khăn hình chữ nhật biết chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn là 14cm và quyển sách hình chữ nhật biết chiều dài 17cm, chiều rộng 15cm.

3.2.3. Bài giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(1 + 2) x 2 = 6 (dm)

Vì chưa cùng đơn vị đo yêu cầu trước khi so sánh phải đưa về cùng solo vị.

Đổi chu vi hình chữ nhật MNPQ 6 dm = 60cm

Vì 18cm hu vi hình chữ nhật ABCD

b) Chu vi cái khăn hình chữ nhật là (18+ 14) x 2 = 64 (cm)

Chu vi quyển sách hình chữ nhật là: ( 15 + 17) x 2 = 64 (cm)

Vậy chu vi chiếc khăn hình chữ nhật = chu vi cuốn sách hình chữ nhật

3.3. Dạng 3: cho biết chu vi hình chữ nhật, biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng. Tìm kiếm độ dài cạnh còn lại.

3.3.1. Phương pháp làm:

*

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: tìm kiếm một cạnh của hình chữ nhật

Một tranh ảnh hình chữ nhật bao gồm chu vi là 10m, chiều dài3m. Tra cứu chiều rộngbức tranh.

Bài 2: một chiếc sân hình chữ nhật bao gồm chu vi là 30m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng lớn sân. Tra cứu chiều dài cùng chiều rộng sân.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 7 Học Kỳ 2, Đề Cương Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2 Có Đáp Án

3.3.3. Bài xích giải

Bài 1

Nửa chu vi tranh ảnh là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng lớn của tranh ảnh là:

5 - 3 = 2 (m)

Bài 2

Gọi chiều rộng lớn sân là a

Theo đề bài bác có chiều dài gấp hai chiều rộng nên có chiều dài sân là 2 x a

Nửa chu vi hình chữ nhật là (chiều dài + chiều rộng) = 15m

Thay chiều dài cùng chiều rộng lớn vào ta có: 2 x a + a = 15

3 x a = 15

a = 5

Vậy chiều rộng sân là 5m, chiều nhiều năm sân là 10m.

Ngoài dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật ra những phụ huynh có thể xem thêm các khóa học toán bên trên nofxfans.com sẽ giúp đỡ các em củng cố xuất sắc kiến thức, chinh phục môn toán xuất sắc hơn!