Hãy nhập câu hỏi của bạn, nofxfans.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m

Đổi : 2 lần = 2/1

Sơ đồ :

CD : I-----I-----I

CR : I-----I Hiệu : 15 m

Toán Hiệu Tỉ :

Theo sơ đồ , Hiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 ( phần )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là :

15 : 1 x 2 = 30 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là :

30 - 15 = 15 ( m )

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là :

( 30 + 15 ) x 2 = 90 ( m )

Đáp số : 90 mHiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 phần

Chiều dài mảnh đất là:

15 : 1 * 2 = 30 m

Chiều rộng mảnh đất là :

30 : 2 = 15 m

Chu vi mảnh đất là :

( 30 +15 ) * 2 = 90 m

Đ/S: 90 mHiệu số phần bằng nhau là:

2-1= 1 (phần)

Chiều rộng là:

15:1x1=15 (m)

Chiều dài là:

15+15=30 (m)

Chu vi là:

(30+15)x2=90 (m)

Đáp số:90 m

chọn mk nha


Hiệu số phần bằng nhau là:

2 - 1 = 1 (phần )

Chiều dài là:

15 : 1 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng là:

30 - 15 = 15 (m)

Chu vi là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m


Hiệu số phần bằng nhau là:

2-1=1

Chiều rộng là:

15 : 1 x 1 = 15( m)

Chiều dài là:

15x2 = 30( m)

Chu vi là:

( 30+15) x 2= 90 ( m)

Đáp số 90 m

chon mk nha sắp hết hạn rùi!


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Đọc tiếp...

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

15 : 1 × 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

15 × 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(15 + 30) × 2 = 90 (m)


Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

2 - 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là

15 : 1 x 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m.

~ Chúc bạn học tốt ~


Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Đọc tiếp...

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 1 Điểm Và Vuông Góc Với Đường Thẳng Lớp 10


Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

2 - 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là

15 : 1 x 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m.

~ Chúc bạn học tốt ~


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗