2 cách làm tính diện tích hình chữ nhật2.4 một vài Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường phủ quanh hình, cũng chính là đường phủ quanh toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này vận dụng mối tương quan giữa hai cách làm tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài với chiều rộng sau có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bởi chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta gồm tổng của chiều rộng và chiều nhiều năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tích của số đo chiều rộng cùng chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng cách thức đối chiếu, trường đoản cú (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng cùng chiều lâu năm là 29 m, đem so sánh với hiệu quả cặp số đo chiều rộng với chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều lâu năm là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều nhiều năm là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi sẽ là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy search chu vi miếng vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn các là mọi số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng nên có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều dài của mảnh vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích s giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 14 m. Ví như chiều rộng tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất đó phát triển thành hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng gấp đôi chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật với một hình vuông có chu vi đều nhau và bởi 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 50% chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi gấp rất nhiều lần chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả hai lần chiều rộng nhát chiều nhiều năm 6cm, dẫu vậy chiều lâu năm lại hèn năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng yếu chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Tình Hình Kinh Tế Thời Lê Sơ Có Gì Giống Và Khác Thời Lý - Trần

b. Hãy phân chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 70 cm, được tạo thành hai phần vị một đoạn thẳng song song với chiều rộng sao cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần trang bị hai là hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?