Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hòa hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, bí quyết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và ăn diện tích nhị đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm là a, chiều rộng lớn là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- hy vọng tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng lớn nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới đáy bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, tìm kiếm chu vi đáy hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm kiếm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng vắt vào cách làm để tìm những đại lượng không biết.

Ví dụ. cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi mặt dưới bằng 14,5m. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, tô tường …)

Phương pháp: Cần khẳng định xem diện tích s cần kiếm tìm là diện tích xung xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Fan ta hy vọng quét vôi những bức tường xung quanh và trần của căn hộ đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao bọc của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của ngôi nhà đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. 1 căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 9m, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 3m và độ cao dài 4m. Người ta yêu cầu quét vôi tường và xà nhà trong căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và hành lang cửa số là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng ko nắp hình trạng hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài và kém chiều nhiều năm 1,2m, độ cao dài 1,5m. Tín đồ ta sơn cả phương diện trong với mặt ko kể của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn ngừng cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng hình dạng hộp chữ nhật gồm chiều rộng lớn 4dm, chiều cao 3,5dm và diện tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của mẫu thùng đó.

Bài 5. Hải buộc phải làm 2 mẫu thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải cần cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính tô cả bên phía trong và phía bên ngoài 2 loại thùng kia thì phải mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì bắt buộc 5kg sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Một hình hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm là 1,2dm, chiều rộng lớn là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bởi một nửa chiều dài, chiều cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Sách Vở Mình Đọc Và Học Hằng Ngày Lớp 7

Một phòng họp hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là , chiều rộng nhát chiều lâu năm 20dm, độ cao 35dm. Người ta mong muốn quét vôi xà nhà và tứ bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube nofxfans.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nofxfans.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 6 đến con, được tặng kèm miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng ký kết ngay!