Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (89.87 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4

Bài tập nâng cao Toán lớp 4: Dạng tốn thực hiện phép tính

A. Lý thuyết

Thứ tự triển khai phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta tiến hành từ trái qua phải. Ví như biểu thức gồm dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán trong ngoặc trước. Ví như biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta tiến hành phéptốn nhân, phân chia trước tiếp nối mới mang đến phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Bài 10: cho biểu thức p. = 4752 : (x - 28)

a, Tính phường khi x = 52b, tra cứu x để p. = 48


Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A lúc x = 145b, kiếm tìm x để A = 373

Bài 12: mang lại biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57b, kiếm tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A với B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích

hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình bày quá trình thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A bài xích 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + phường + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính quý giá của biểu thức (tt) 10 678 3
*
tư liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 564 0
*
bài soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 779 0
*
tư liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 477 0
*
Rèn năng lực tính quý hiếm của biểu thức số mang lại HS lớp 4 32 2 16
*
sáng kiến kinh nghiệm toán: Áp dụng đặc thù nghiệm của phương trình vào việc tính quý giá của biểu thức 21 846 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : rèn luyện tính cực hiếm của biểu thức tương quan đến phép nhân ppt 3 694 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : rèn luyện tính cực hiếm của biểu thức potx 3 711 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Ôn tập Tính quý hiếm của biểu thức ( TT ) potx 3 494 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Ôn tập Tính giá trị của biểu thức doc 3 484 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính giá trị của biểu thức - bài xích tập ôn tập Toán lớp 4
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Story Nghĩa Là Gì, 5 Cách Đăng Up Story Là Gì Trên Facebook, Up Story Nghĩa Là Gì Trên Facebook

×