Bạn đang tò mò về cách làm tính thể tích của các hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin giữ hộ đến các bạn các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp cùng thể tích khối lăng trụ các bạn đón xem để áp dụng giải bài xích tập xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Tính thể tích khối nón


1. Phương pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn và lấy cực hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp nhất xuất hiện đáy là hình tròn. Lúc ấy nếu r là bán kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích mặt dưới nhân với độ cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Cách thức chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo cách làm V=1/3.S.h các chúng ta cũng có thể ứng dụng nó.

1. Bí quyết tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( tức là khoảng giải pháp giữa 2 phương diện phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong các số đó B là thể tích đấy với h là chiều cao. Nói theo một cách khác thể tích lăng trụ được tính bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> giả dụ một hình tròn trụ tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a.b.h trong số đó a là chiều dài, b là chiều rộng với h là chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> cách làm tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích mặt cầu: S = 4π.R2Trong đó R là bán kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Đề 3: Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn Văn Tự Sự Lớp 8 Mẫu), Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn

Chúc các bạn học thật tốt bộ môn toán này nhé.