Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tính tổng s các nghiệm của phương trình 2cos2x 5

*

*

(left(2cos2x+5 ight)left(sin^2x-cos^2x ight)left(sin^2x+cos^2x ight)+3=0)

(Leftrightarrow-cos2xleft(2cos2x+5 ight)+3=0)

Đặt (cos2x=a) ((-1le a)

(Leftrightarrow2a^2+5a-3=0) (Rightarrowleft<eginmatrixa=frac12\a=-3

(Rightarrow cos2x=frac12Rightarrowleft<eginmatrix2x=fracpi3+k2pi\2x=-fracpi3+l2piendmatrix ight.) (Rightarrowleft<eginmatrixx=fracpi6+kpi\x=-fracpi6+lpiendmatrix ight.)

Do (xinleft(0;2pi ight)Rightarrow x=left\fracpi6;frac5pi6;frac11pi6 ight\) (Rightarrowsum x=frac17pi6)


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Tính tổng các nghiệm bên trên (0;(pi)) của phương trình:

(dfrac1Cosx+dfrac1Sin2x=dfrac1Sin4x)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0
*

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình sin2x/ cosx -1 =0 nằm trong đoạn <0;2π > là


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

Chưng minh phương trình sau luôn luôn có nghiệm với tất cả m :

sin4x +cos4x+msinx .cosx =1/2


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Tổng những nghiệm của phương trình (2cos^22x+5cos2x-3=0) trong khoảng (left(0;2pi ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Giải PT:

sin4x + 2cos2x + 4.(sinx + cosx) = 1 + cos4x


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

phương trình (cos x-sin3x=sqrt2left(cos x-sin x ight)sin4x) có tổng toàn bộ các nghiệm (xinleft(0;pi ight)) là?


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
1

giải những pt

a) (tanx-fracsqrt2cosx=1)

b) (frac2sinx-1cos4x+frac2sinx-1sin4x-1=0)

c) (sinleft(x+fracpi4 ight)-cosleft(x-fracpi4 ight)=1)

d) (fracsin2x-2cos2x-52sin2x-cos2x-6=0)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0

Cho phương trình (2cos^2x+cos4x=0). Trong số số sau, số nào là họ nghiệm của phương trình trên:

(I.x=dfracpi6+kdfracpi4II.x=-dfracpi6+kdfracpi2III.x=dfracpi6+kdfracpi2IV.x=-dfracpi6+kdfracpi4)

Chọn câu vấn đáp đúng nhất.

A. Chỉ I, IV đúng

B. Chỉ I đúng

C. Chỉ IV đúng

D. I, II, III, IV cùng đúng


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Giải phương trình:

sin4x + sin2x + 2cos2x = -1


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Đầu Số 091 Là Mạng Nào ? Đầu Số 091 Có Ý Nghĩa Phong Thủy Như Thế Nào

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)