*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 53: Nêu ví dụ như về phương trình một ẩn, phương trình nhì ẩn

Lời giải

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình hai ẩn: 3x + 7y = 10

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 54: mang đến phương trình 

*

Khi x = 2 vế trái của phương trình đã cho gồm nghĩa ko ? Vế phải bao gồm nghĩa lúc nào ?

Lời giải

Khi x = 2 vế trái của phương trình đang cho không có nghĩa vị mẫu bởi 0

Vế phải tất cả nghĩ lúc x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 54: Hãy kiếm tìm điều kiện của những phương trình

*

Lời giải

a) ĐKXĐ: 2 – x > 0 ⇔ x 2 + x = 0 và 4x/(x-3) + x = 0 ?

b) x2 – 4 = 0 cùng 2 + x = 0 ?

Lời giải

a) x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = 0;-1

* 4x/(x-3) + x = 0 ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x – 3) = 0

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S=0;-1

Vậy nhì phương trình trên bao gồm cùng tập nghiệm.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 chương 3 đại số

b) x2 – 4 = 0 ⇔ x = ±2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2;-2

* 2 + x = 0 ⇔ x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S =-2

Vậy nhị phương trình bên trên không cùng tập nghiệm

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 56: Tìm sai lầm trong phép đổi khác sau

*

Lời giải

Phép chuyển đổi đầu tiên không tương tự do biểu thức 1/(x-1) chưa tồn tại điều kiện xác minh (chỉ được sử dụng dấu suy ra trong phép thay đổi này)

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho hai phương trình:

3x = 2 cùng 2x = 3

Cộng các vế khớp ứng của nhị phương trình đang cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận ra có tương tự với 1 trong hai phương trình đã mang lại hay không?

b) Phương trình đang cho có phải là phương trình hệ trái của 1 trong những hai phương trình đã mang lại hay không?

Lời giải:

a) Cộng các vế khớp ứng của hai phương trình ta được:

5x = 5 ⇔ x = 1

Trong khi:

3x = 2 ⇔ x = 2/3

và 2x = 3 ⇔ x = 3/2

Nên phương trình bắt đầu không tương tự với 1 trong các hai phương trình đang cho.

b) Phương trình này chưa hẳn là phương trình hệ trái của 1 trong hai phương trình. Cũng chính vì nghiệm của 1 trong các hai phương trình sẽ cho không phải là nghiệm của phương trình mới.

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho nhì phương trình:

4x = 5 cùng 3x = 4

Nhân những vế tương xứng của nhị phương trình vẫn cho. Hỏi:

a) Phương trình dìm được tất cả tương đương 1 trong hai phương trình đã đến hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của 1 trong hai phương trình đã mang lại hay không?

Lời giải:

Nhân những vế khớp ứng của nhì phương trình đã mang lại ta được phương trình:

*

a) Phương trình nhận được không tương đương một trong những hai phương trình đã cho vì chúng không tồn tại cùng tập nghiệm (không tuân hành theo phép chuyển đổi tương đương).

b) Phương trình nhận ra không là phương trình hệ trái của 1 trong các hai phương trình sẽ cho do nó không không tập nghiệm của một trong hai phương trình sẽ cho.

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm độc nhất vô nhị x = 1

b) Điều kiện:

*

Giá trị x = 2 nghiệm đúng cùng với phương trình yêu cầu phương trình tất cả nghiệm tuyệt nhất x = 2.

c) Ta có:

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm nhất x = 3

d) Điều kiện:

*

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 4 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải những phương trình

*

Lời giải:

a) Điều kiện: x ≠ 3

Ta có:

*

⇔ x + 1 = 1

⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 0.

b) Điều kiện: x ≠ 1

Ta có:

*

⇔ 2x(x – 1) + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 2x + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 5x + 3 = 0

⇔ (x – 1)(2x – 3) = 0

⇔ x1 = 1 (loại); x2 = 3/2 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 3/2.

(Phương trình tất cả a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0 phải phương trình có một nghiệm: x1 = 1)

c) Điều kiện: x > 2

Ta có:

*

⇔ x2 – 4x – 2 = x – 2

⇔ x2 – 5x = 0

⇔ x(x – 5) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 5 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 5.

Xem thêm: Mức Học Phí Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Học Phí Trường Đại Học Ngoại Ngữ

d)

*

⇔ 2x2 – x – 3 = 2x – 3

⇔ 2x2 – 3x = 0

⇔ x(2x – 3) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 3/2 (loại)

Vậy phương trình đã mang lại vô nghiệm.

Post navigation


Giải bài tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 3-Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai⟶