Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án với Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK).

Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 1

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề bao phủ định­ –A theo tính phải trái của mệnh đề A.

­ –A sai ví như A Đúng

­ –A đúng trường hợp A Sai

2. Thế làm sao là mệnh đề đảo của mệnh A ⇒ B ? ví như A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không nào ? mang lại ví dụ minh họa.

Mệnh đề hòn đảo của A ⇒ B là B ⇒ A

A ⇒ B đúng chưa dĩ nhiên B ⇒ A đúng.

Ví dụ: A : nhị góc đối đỉnh; B : nhì góc ấy bằng nhau Ta có: A ⇒ B đúng. Xét B ⇒ A: giả dụ hai góc băng nhau thì nhì góc ấy đối đỉnh. Mệnh đề này sai.

3: Thế nào là nhì mệnh đề tương đương ?

*

4. Nêu tư tưởng tập hợp con và tư tưởng hai hợp bởi nhau.

A⊂B ⇔ ∀x (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

*

Bài 5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, Hiệu với phần bù của nhì tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bởi hình vẽ.

Giải: A ∩ B ⇔ ∀x (x ∈ A và x ∈ B ) (h.1)A ∪ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∈ B ) (h.2)A B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∉ B ) (h.3)Cho A ⊂ E.CEA=x/x ∈ E và x ∉ A (h.4)

*

6. Nêu có mang đoạn , khoảng (a; b), nửa khoảng , (-∞ ; b>,

Hướng dẫn bài 6:

*

7: Thế nào là sai số tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một trong những gần đúng ? cầm nào là độ đúng mực của một trong những gần đúng ?

Goi a là số sát đúng; a là số đúng của sô đo của một dở người lượng.


Quảng cáo


*

8: Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề p ⇒ Q với

a) P:”ABCD là một hình vuông”

Q:“ABCD là 1 trong hình bình hành”

b) P:“ABCD là 1 trong hình thoi”

Q:“ABCD là 1 trong hình chữ nhật”

a) Đúng; b) Sai

Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau

A là tập hợp những hình tứ giác;

B là tập hợp những hình bình hành;

C là tập hợp những hình thang;

D là tập hợp các hình chữ nhật;

E là tập hợp những hình vuông;


Quảng cáo


G là tập hợp những hình thoi.

Giải: Hình vuông là hình chữ nhật ………. đề xuất E ⊂ D

Hình chữ nhật là hình bình hành………. Bắt buộc D ⊂ B

Hình bình hành là hình thang………. Bắt buộc B ⊂ C

Hình thang là hình tứ giác ………. Bắt buộc C ⊂ A

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ D ⊃ E

Mặt khác:

– hình vuông vắn là hình thoi ………. Bắt buộc E ⊂ G

Hình thoi là hình bình hành………… yêu cầu G ⊂ B

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ G ⊃ E.

Xem thêm:
Chủ Đề Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp

10. Liệt kê các bộ phận của mỗi tập vừa lòng sau

a) A = 3k – 2 ;

b) B = x ≤ 12

c)C = n ∈ N

*

11. Giả sử A, B là nhì tập hòa hợp số với X là 1 số đã cho. Tìm những cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau

P: “x ∈ A ∪ B”; S: ” x ∈ A cùng x ∈ B”;Q: “x ∈ A B”; T: ” x ∈ A hoặc x ∈ B”;R: “x ∈ A ∩ B”; X:” x ∈ A hoặc x ∉ B”

Đáp án: P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X

Bài 12 trang 25 Toán Đại 10 : Xác định những tập phù hợp sau

a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10) ;

b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ;

c) R (—∞ ; 3)

*

*

13. Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng kẻ số nhằm tìm cực hiếm của 3√12 Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ bố và mong lượng không nên số giỏi đối.

Kết trái đã làm tròn: 3√12 ≈ 2,289Ước lượng không đúng số tuyệt đối: |2,289 – 2,289|

14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn của số’ sấp xỉ 347,13