Tài liệu gồm 106 trang, được biên soạn bởi thầy giáo è cổ Đình Cư, bắt tắt lý thuyết, phân các loại và cách thức giải bài bác tập tổng hợp và xác suất, giúp học viên lớp 11 xem thêm khi học lịch trình Đại số cùng Giải tích 11 chương 2 (Toán 11).

Bạn đang xem: Toán 11 tổ hợp xác suất

BÀI 1. QUY TẮC ĐẾM.Dạng 1. Nguyên tắc cộng.Dạng 2. Phép tắc nhân.

BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.Dạng 1. Hoán vị.Dạng 2. Chỉnh hợp.Dạng 3. Tổ hợp.Dạng 4. Phương trình – bất phương trình.

BÀI 3. NHỊ THỨC NIU-TƠN.Dạng 1. Xác định hệ số hoặc số hạng chứa x^k.Dạng 2. Tra cứu số hạng đứng thiết yếu giữa.Dạng 3. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b)^n.Dạng 4. Tra cứu số hạng hữu tỉ trong khai triển (a + b)^n.Dạng 5. Tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức.

BÀI 4 – 5. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.

Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 Lớp 9 Đề 1 → Đề 4 (57 Mẫu), Please Wait

Dạng 1. Tính xác suất dựa vào định nghĩa cổ điển.Dạng 2. Nguyên tắc tính xác suất.

mua tài liệu
*

Tổ hợp với xác suất

Các dạng bài bác tập tổ hợp – xác suất


31 tháng Mười, 2021Tổ hợp và xác suất, Toán 11
*

Tổ hợp cùng xác suất

Chuyên đề tổ hợp và tỷ lệ – Nguyễn Hoàng Việt


26 mon Mười, 2021Tổ hợp với xác suất, Toán 11
*

Tổ hợp với xác suất

Chuyên đề tổ hợp và phần trăm – Phạm Hùng Hải


23 tháng Mười, 2021Tổ hợp cùng xác suất, Toán 11
*

Tổ hợp với xác suất

Chuyên đề tổ hợp và tỷ lệ – Lê Minh trọng điểm


31 tháng Tám, 2021Tổ hợp cùng xác suất, Toán 11
*

Tổ hợp và xác suất

Tổng ôn tập TN trung học phổ thông 2021 môn Toán: tổng hợp và phần trăm


30 mon Tư, 2021Tổ hợp và xác suất, Toán 11
Tài liệu HSG Toán THPT

Tuyển tập một vài bài toán tổ hợp ôn thi HSG Toán


2 tháng Hai, 2021Tài liệu HSG Toán THPT, tổng hợp và xác suất, Toán 11
Tổ hợp và xác suất

Các bài bác toán tổng hợp – phần trăm hay và khó


28 tháng Mười, 2020Tổ hợp và xác suất, Toán 11
Tổ hợp với xác suất

Bài tập tổng hợp và phần trăm – Diệp Tuân


22 tháng Mười, 2020Tổ hợp và xác suất, Toán 11
Tổ hợp và xác suất

Chuyên đề tổ hợp và xác suất – Dương Minh Hùng


5 mon Mười, 2020Tổ hợp với xác suất, Toán 11
Tài liệu HSG Toán THPT

Chuyên đề đẳng thức tổ hợp


29 mon Tám, 2020Tài liệu HSG Toán THPT, tổ hợp và xác suất, Toán 11
TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓATìm tìm cho:
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
NHÓM HỎI ĐÁP – TRAO ĐỔI BÀI