- Chọn bài bác -Bài 1: những định nghĩaBài 2: Tổng của nhì vectơBài 3: Hiệu của nhị vectơBài 4: Tích của một vectơ với cùng 1 sốBài 5: Trục tọa độ với hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Mục lục

Câu hỏi từ kiểm traCâu hỏi tự kiểm traCâu hỏi từ kiểm traCâu hỏi tự kiểm traCâu hỏi trường đoản cú kiểm traCâu hỏi trường đoản cú kiểm traCâu hỏi từ bỏ kiểm traCâu hỏi tự kiểm traCâu hỏi từ bỏ kiểm traCâu hỏi từ bỏ kiểm traBài tậpBài tậpBài tậpBài tậpBài tậpBài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 (Nâng Cao) giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Câu hỏi từ bỏ kiểm tra

Bài 1 (trang 33 sgk Hình học 10 nâng cao): Hãy nói rõ vectơ không giống đoạn thẳng ra sao ?

Lời giải:

Giải bài xích 1 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài bác 1 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao

Vectơ là một đoạn thẳng nhưng có phân biệt máy tự của nhị điểm mút. Vậy vectơ (AB)→ cùng vectơ (BA)→ là không giống nhau.

Bạn đang xem: Toán hình 10 nâng cao ôn tập chương 1

• Đoạn thẳng gồm hai điểm mút, nhưng lại thứ tự của nhị điểm mút đó như thế nào cũng được. Đoạn thẳng AB cùng đoạn thẳng cha là một.

Câu hỏi tự kiểm tra

Bài 2 (trang 33 sgk Hình học 10 nâng cao): trường hợp hai vectơ AB cùng CD bằng nhau và có mức giá không trùng nhau thì tư đỉnh A, B, C, D tất cả là bốn đỉnh hình bình hành ko ?

Lời giải:

Giải bài xích 2 trang 33 SGK Hình học tập 10 cải thiện Giải bài 2 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao

Nếu nhị vectơ AB và CD cân nhau và ko nằm bên trên một mặt đường thẳng thì tư đỉnh A, B, c, D tất cả là tư đỉnh hình bình hành ABCD.

Câu hỏi tự kiểm tra

Bài 3 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): Nếu có nhiều vectơ thì xác định tổng của chúng như thế nào?

Lời giải:

Giải bài 3s trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài xích 3s trang 33 SGK Hình học 10 cải thiện

Để xác minh tổng của rất nhiều vectơ ta làm cho như sau:

Lấy vectơ bởi vectơ vật dụng nhất, khi đó điểm đầu của vectơ thứ hai là vấn đề cuối của vectơ máy nhất, điểm đầu của vectơ sản phẩm công nghệ ba là vấn đề cuối của vectơ máy hai, quy trình cứ như vậy cho đến điểm đầu của vectơ trang bị n là vấn đề cuối của vectơ đồ vật n-1. Lúc đó tổng của n vectơ được xác định là vectơ tất cả điểm đầu là vấn đề đầu của vectơ vật dụng nhất, điểm cuối là điểm cuối của vectơ vật dụng n.

Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 4 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): Hiệu nhị vectơ được định nghía qua có mang tổng nhì vectơ thế nào ?

Lời giải:

Giải bài xích 4 trang 33 SGK Hình học 10 cải thiện Giải bài bác 4 trang 33 SGK Hình học 10 nâng cao

Hiệu của nhì vectơ được có mang là tổng của vectơ đầu tiên và vectơ đối của vectơ thiết bị hai.


Câu hỏi từ kiểm tra

Bài 5 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): các đẳng thức sau đây đúng tốt sai ?

Lời giải:

Giải bài bác 5 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài bác 5 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao

a)

b) Đúng;

c) Sai;

d) Đúng.

Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 6 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): hoàn toàn có thể dùng phép nhân vectơ với một vài để định nghĩa vectơ đối của một vectơ hay không ?

Lời giải:

Giải bài 6 trang 33 SGK Hình học tập 10 cải thiện Giải bài 6 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao


Theo có mang đối của vectơ a→ là vectơ – (a )→.

Theo tư tưởng phép nhân vectơ với một vài a gồm ; – a→ = (-1). A→

Suy ra vectơ đối của vectơ a→ là vectơ (-1). (a )→. Vậy có thể dùng nhân vectơ với một vài để tư tưởng veccơ đối của một vectơ.

Câu hỏi tự kiểm tra

Bài 7 (trang 33 sgk Hình học 10 nâng cao): mang lại hai vectơ a→ , b→ không cùng phương. Trong các vectơ c→ , d→ , u→, v→ , x→ , y→ dưới đây hãy chỉ ra những vectơ cùng hướng và các vectơ ngược hướng


*

Hai vecto c→ với d→ tất cả cùng phương hay không? trên sao?

Lời giải:

Giải bài 7 trang 33 SGK Hình học 10 cải thiện Giải bài 7 trang 33 SGK Hình học 10 cải thiện

a) hồ hết vecto cùng hướng : d→ với y→

b) những vecto ngươc hướng : u→ với d→; u→ và y→; c→ và x→

c) nhị vectơ c cùng d không thuộc phương do không trường tồn số thực k làm sao đó: c→ = kd→

Câu hỏi tự kiểm tra

Bài 8 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): cho tam giác ABC với trung con đường AM và trọng tâm G. Các khẳng định dưới đây đúng giỏi sai


Lời giải:

Giải bài bác 8 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 8 trang 34 SGK Hình học tập 10 cải thiện

a) không đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) không nên

e) không nên

Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 9 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao): cho biết thêm tọa độ nhì điểm A với B . Làm cầm cố nào nhằm :

a) search tọa độ vecto (AB)→

b) kiếm tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB

Lời giải:

Giải bài bác 9 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao Giải bài bác 9 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao

Câu hỏi từ kiểm tra

Bài 10 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao): cho biết thêm tọa độ 3 đỉnh của một tam giác. Làm nắm nào nhằm tìm tọa độ trung tâm của tam giác đó.

Lời giải:

Giải bài bác 10 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài xích 10 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao

Bài tập

Bài 1 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): mang lại tam giác ABC. Hãy xác định các vecto

Lời giải:

Giải bài xích 1 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài xích 1 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 2 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao):
Cho ba điểm O, A, B ko thẳng hàng. Tìm đk cần cùng đủ nhằm vecto (OA)→ + (OB)→ có mức giá là con đường phân giác của góc AOB

Lời giải:

Giải bài bác 2 trang 34 SGK Hình học tập 10 cải thiện Giải bài xích 2 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

Gọi C là vấn đề sao mang đến OACB là hình bình hành thì (OA)→ + (OB)→ = (OC)→.

Vectơ (OC)→. Nằm trên đường phân giác của góc AOB lúc hình bình khô hanh OACB là hình thoi; tức là OA = OB.

*

Bài tập

Bài 3 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): hotline O là trọng tâm của hình bình hành ABCD. Minh chứng rằng cùng với điểm M bất kỳ, ta gồm

Lời giải:

Giải bài bác 3 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao Giải bài bác 3 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 4 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao):
đến tam giác ABC.

Lời giải:

Giải bài xích 4 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài 4 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 5 (trang 35 sgk Hình học 10 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài xích 5 trang 35 SGK Hình học 10 cải thiện Giải bài xích 5 trang 35 SGK Hình học tập 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 6 (trang 35 sgk Hình học 10 nâng cao):
Trong khía cạnh phẳng tọa độ cho tía điểm A(- 1;3); B(4;2); C(3;5).

a) chứng minh rằng cha điểm A. B, C ko thẳng hàng.

b) search tọa độ điểm D làm thế nào để cho (AD )→= -3 (BC)→.

Xem thêm: Nam/ Nữ 1988 Hợp Màu Gì Năm 2022 May Mắn Nhất? Phong Thủy Tuổi Thìn Hợp Màu Gì

c) tìm tọa độ điểm E làm sao để cho 0 là giữa trung tâm tam giác ABE.

Lời giải:

Giải bài xích 6 trang 35 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài bác 6 trang 35 SGK Hình học 10 nâng cao