Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học tập kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa để giúp đỡ các con rất có thể hệ thống lại kiến thức, đồng thời kèm theo các phiếu bài bác tập để những con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Bạn đang xem: Toán lớp 1 bài tập

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết dãy số và sắp tới xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn: …………………………………………………….

– Theo trang bị tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: ……………………………………………..

– Theo trang bị tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo trang bị tự từ nhỏ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo đồ vật tự:

– Từ bé xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ béo đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: tìm số lớn nhất và số nhỏ xíu nhất

Bài 1: Số tròn chục bé xíu nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé xíu nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào địa điểm trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải vấn đề có lời văn

Bài 1: Hồng bao gồm 8 que tính, Lan gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có trăng tròn con vịt, dưới ao có 3 chục bé vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính phù hợp hợp.

a) Có:13 dòng kẹo

Có tất cả: …. Mẫu kẹo?

b) Có: 8 nhỏ lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phép tính ưa thích hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 cái kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ….. Cái kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhị lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học tập sinh

Tổng thích hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số khủng nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số liền trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay thức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan gồm 2 cái bút chì, bà bầu mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp những số đang cho

a, Theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo trang bị tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng rước số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số nên tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 cho 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục cùng … solo vị

Số tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục cùng … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB nhiều năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào địa điểm trống:

a, Số 15 có …. Chục và …. đơn vị.

Số 20 gồm …. Chục cùng …. 1-1 vị.

Số 17 bao gồm …. Chục và …. đối chọi vị.

Số 9 có …. Chục và …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối kháng vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ không tính phạm vi 100

Phần vững chắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: tác dụng của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số yêu cầu điền vào chỗ chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 trái táo, Hạ mang lại Ngọc 2 quả và mang lại Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 quả B. 12 trái C. 13 trái D. 14 quả

Phần từ luận

bài 1: triển khai phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số tương thích vào khu vực chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhì gà mẹ ấp nở ra được tổng cộng 24 con gà con, hiểu được gà mẹ thứ nhất ấp nở được số con kê con bởi số nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ nhị ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ đeo tay có kim ngắn chỉ giờ cùng kim lâu năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ đang chỉ tiếng đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 buộc phải ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút và để được giờ thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ thời trang để được giờ mê say hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào hàng đầu thì sẽ là một trong giờ.

Em đề xuất vẽ thêm kim đồng hồ thời trang như sau:

*

Dạng 3: xác định giờ ứng với các vận động trong ngày.

Tùy vào từng hoạt động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: trường đoản cú 6 giờ đồng hồ sáng đến 7 giờ phát sáng em sẽ dậy, đánh răng, cọ mặt, bữa sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang lại 10 giờ, em đang học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ đến 1 tiếng chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 tiếng chiều em gia nhập thể thao, rửa mặt gội.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tấm Cám Ngắn Nhất, Soạn Bài: Tấm Cám (Chi Tiết)

Giờ tối: tự 6 tiếng tối, em ban đầu ăn tối, học bài xích hoặc xem TV.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa share có thể giúp những nắm được các chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bản từ học tập kỳ 1 mang đến học kỳ 2 nhé