Giải bài tập trang 31 bài rèn luyện chung SGK Toán 5. Câu 1: Một mảnh đất có mẫu vẽ trên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bởi mét vuông...

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 31


Bài 3, 4 trang 31 sgk toán 5

Bài 3. Một mảnh đất nền có hình mẫu vẽ trên bạn dạng đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích s mảnh đất đó bởi mét vuông.

Giải

Chiều dài thật của mảnh đất nền là :

5 x 1000 = 5000 (cm) tốt 50m

Chiều rộng thật của mảnh đất nền là :

3 x 1000 = 3000 (cm) xuất xắc 30m

Diện tích của mảnh đất nền đó là :

50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4. 

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích s miếng bìa gồm các size theo hình vẽ dưới đây :

*

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Suy nghĩ:

*

Chiều nhiều năm hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bia là :

288 - 64 = 224 (cm2)

Giải Khoanh vào C.

Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, fan ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch nhằm lát kín nền hộ gia đình đó, hiểu được căn phòng gồm chiều rộng lớn (6m), chiều lâu năm (9m) ? (Diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kể)

Giải

Diện tích nền ngôi nhà là :

(9 imes 6 = 54 (m^2)) tốt (5400dm^2)

(30cm = 3dm)

Diện tích một viên gạch men là :

(3 imes 3 = 9 (dm^2))

Số viên gạch bắt buộc dùng là :

(5400 : 9 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu lâu năm (80m), chiều rộng lớn bằng ( frac12) chiều dài.

Xem thêm: Phân Tích Hào Khí Đông A Trong Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) do chiều rộng bằng ( frac12) chiều dài bắt buộc số đo chiều rộng là :

(80 : 2 = 40 (m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 imes 40 = 3200 (m^2))

b) (3200m^2) so cùng với (100m^2) thì vội :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Theo đề bài xích cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc cần số thóc thu hoạch được là :