- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần nhiều hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: mọi hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: đều hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho đối chọi thứcBài 11: phân tách đa thức cho đối kháng thứcBài 12: phân chia đa thức một trở nên đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 6 trang 18: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – x;

b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y);

c) 3(x – y) – 5x(y – x).

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 6

Lời giải

a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x – 1)

b) 5x2 (x – 2y)– 15x(x – 2y) = x.5x(x – 2y) – 3.5x(x – 2y)

= (x – 3).5x(x – 2y)

c) 3(x – y)– 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y)

= (3 + 5x)(x – y)

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 6 trang 18: tìm x làm sao để cho 3x2 – 6x = 0.

Lời giải

3x2 – 6x = 0 ⇒ 3x.x – 3x.2 = 0

⇒ 3x.(x – 2) = 0

⇒ 3x = 0 hoặc x – 2 = 0

3x = 0 ⇒ x = 0

x – 2 = 0 ⇒ x = 0 + 2 = 2

Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

a) 3x – 6y

= 3.x – 3.2y

(Xuất hiện nay nhân tử thông thường là 3)


= 3(x – 2y)

*

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

= 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy

(Xuất hiện nay nhân tử tầm thường 7xy)

= 7xy(2x – 3y + 4xy)

*

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Nhận thấy x – y = –(y – x) phải ta đổi y – x về x – y)

= 10x(x – y) – 8y<–(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

(Xuất hiện nay nhân tử bình thường 2(x – y))

= 2(x – y)(5x + 4y)

* lưu giữ ý: những khi, để xuất hiện nhân tử chung, ta cần chuyển đổi A = –(–A) 

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 6 khác

Bài 40 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức:

a) 15.91,5 + 150.0,85

b) x(x – 1) – y(1 – x) trên x = 2001 với y = 1999

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0,85

= 15.91,5 + 15.10.0,85

= 15.91,5 + 15.8,5

= 15(91,5 + 8,5)

= 15.100

= 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y<–(x – 1)>

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, quý hiếm biểu thức bằng:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Các bài giải Toán 8 bài 6 khác

Bài 41 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x3 – 13x = 0

Lời giải:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Có x – 2000 là nhân tử chung)

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Xem thêm: Top 100 Đề Toán Lớp 12 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 12 Năm 2021

Vậy gồm hai giá trị của x vừa lòng là x = 2000 và x = 1/5.

b) x3 = 13x

⇔ x3 – 13x = 0

⇔ x.x2 – x.13 = 0


(Có nhân tử phổ biến x)

⇔ x(x2 – 13) = 0

⇔ x = 0 hoặc x2 – 13 = 0

+ x2 – 13 = 0 ⇔ x2 = 13 ⇔ x = √13 hoặc x = –√13

Vậy có tía giá trị của x vừa lòng là x = 0, x = √13 với x = –√13.

Các bài bác giải Toán 8 bài 6 khác

Bài 42 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng 55n + 1 – 55n phân tách hết mang lại 54 (với n là số tự nhiên).

Lời giải: