- Năm 1771: Nguyễn Huệ cùng anh là Nguyễn Nhạc với em là Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ngơi nghỉ Tây sơn Thượng Đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai), trở thành một trong những ba lãnh tụ cao nhất của trào lưu Tây Sơn.

Bạn đang xem: Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua quang trung


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Những đường nét chính về sự nghiệp của vua quang Trung:

- Năm 1771: Nguyễn Huệ cùng anh là Nguyễn Nhạc và em là Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa sinh hoạt Tây sơn Thượng Đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai), trở thành một trong những ba lãnh tụ cao nhất của trào lưu Tây Sơn.

- từ năm 1773 mang đến năm 1777: Cùng nghĩa binh Tây sơn lật đổ tổ chức chính quyền chúa Nguyễn sinh hoạt Đàng Trong.

- tháng 1-1783: Tổng lãnh đạo cuộc tấn công vào Gia Định, quấy tan 5 vạn quân Xiêm xâm lấn bằng thành công Rạch Gầm - Xoài Mút.

- mùa hè năm 1786: Được sự hỗ trợ của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ tiến quân vào thành Phú Xuân (Huế), tàn phá quân Trịnh tại đây, giải phóng toàn thể đất Đàng Trong.

- Từ thời điểm cuối năm 1786 mang lại giữa năm 1788, Nguyễn Huệ hàng phục Bắc Hà, chính quyền vua Lê cùng các thế lực phản bội loạn theo lần lượt bị dẹp bỏ.

- tháng 12-1788: Lên ngôi nhà vua tại Núi Bân (Phú Xuân - Huế), rước niên hiệu là quang quẻ Trung.

- Năm 1789: Tổng chỉ huy quân đội, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè đảng tay không nên phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Mẹ Đẻ Nguồn Giải Phóng Các Dân Tộc Bị Áp Bức (Nguyễn An Ninh)

- từ năm 1789 đến năm 1792: xây dựng tổ chức chính quyền mới, đề ra những giải pháp thiết thực để khôi phục kinh tế và bất biến xã hội.


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + nofxfans.com"Ví dụ: "Tóm tắt phần nhiều nét chính về việc nghiệp của vua quang quẻ Trung. nofxfans.com"