Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ share tới độc giả về triết lý cấp số nhân, tính chất cấp số nhân, công thức tính cung cấp số nhân và các dạng bài xích tập về cấp số hiền khô cơ phiên bản đến nâng cấp để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé


Cấp số nhân là gì?

Cấp số nhân là 1 trong dãy số ưng ý điều kiện tính từ lúc số hạng trang bị hai, từng số hạng phần lớn là tích của số hạng đứng tức thì trước nó với một số không đổi. Hằng số này được call là công bội của cấp số nhân.

Bạn đang xem: Tổng cấp số nhân

Vì vậy, một cấp số nhân gồm dạng: a, ar, ar2, ar3, ar4,…trong kia r là công bội cùng a là số hạng đầu tiên.

Công bội q

q = (Un+ 1)/Un

Trong đó: q là công bội của cấp cho số nhân.

Tính chất cung cấp số nhân

uk2=uk–1.uk+1, ∀k≥2

Số hạng tổng quát: un=u1.qn–1, n≥2

Khi q = 0 thì hàng là U1; 0; 0;…; 0;… và Sn = U1 ( Sn : Tổng n số hạng đầu).

Khi q = 1 thì dãy có dạng U1; U1; U1;…;U1;…và Sn = n.U1.

Khi U1 = 0 thì với tất cả q, cấp cho số nhân có dạng 0; 0; 0;…; 0;…và Sn = 0.

Công thức tổng quát cấp số nhân

Nếu (Un) là cung cấp số nhân cùng với công bội q, ta có công thức truy hỏi hồi: un+1=q.un, ∀n≥1,n ∈ N∗ (Với: N* là tập hợp những số tự nhiên lớn hơn 0.)

Ngoài ra, chúng ta có thẻ tham khảo: Trung bình cùng là gì? bí quyết tính trung bình cộng chuẩn 100%

Tổng n số hạng thứ nhất của một cấp số nhân

Giả sử gồm cấp số nhân (un) với công bội q. Với từng số nguyên dương n call sn là tổng n số hạng đầu tiên của nó. Ta gồm công thức như sau:

sn = u1 + u2 + …+ Un = u1(1 – qn)/(1 – q)

Nếu q = 1 thì cung cấp số nhân là sn = n.u1

Tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn

Nếu cung cấp số nhân gồm công bội vừa lòng -1 nhỏ dại hơn q với q nhỏ hơn 1 thì cung cấp số nhân được điện thoại tư vấn là lùi vô hạn.

Sn = u1(1 – qn)/(1 – q) = u1(qn -1)/(q – 1)

Trong đó: Sn là tổng n số hạng đầu tiên.

Các dạng bài tập về cấp số nhân

Dạng 1: phân biệt cấp số nhân

Bước 1: Tính q = (Un + 1) / Un ,∀ n ≥ 1

Bước 2: Kết luận:

Nếu q là số không đổi thì hàng (Un) là cung cấp số nhân.Nếu q biến hóa theo n thì dãy (Un) ko là cấp số nhân.

Ví dụ 1: Một cung cấp số nhân bao gồm số hạng thứ nhất là 3 và công bội là 2. Viết 6 số hạng đầu tiên.

Lời giải:

6 số hạng thứ nhất là 3, 6, 12, 24, 48, 96.

Ví dụ 2: Một cấp số nhân gồm số hạng lắp thêm hai với thứ năm lắp thêm tự là 10, 1250.a) tìm kiếm số hạng lắp thêm nhất.b) Viết 6 số hạng đầu tiên.

Lời giải

a) gọi r là công bội của cấp cho số nhân. Tỷ số của số trang bị năm cùng với số thứ hai là r(5 – 2) = r3 hay r3 = 1250 : 10 = 125 = 53. Từ kia r = 5. Số trước tiên là 10 : 5 = 2.

b) 2, 10, 50, 250, 1250, 6250.

Dạng 2: tìm kiếm công bội của cấp cho số nhân

Sử dụng các đặc điểm của cấp số nhân, biến đổi để tính công bội của cung cấp số nhân.

Ví dụ: Cho cung cấp số nhân Un có U1 = 2, U2 = 4. Tính công bội q.

Áp dụng bí quyết ta có: q = U2 / U1 = 4 / 2 = 2.

Dạng 3: tìm số hạng của cấp số nhân

Sử dụng công thức tính số hạng tổng quát Un = U1.qn – 1, n ≥ 2.

Ví dụ: Cho cấp cho số nhân un với u1 = 3, q = -1/2. Tìm u7

Giải:

Áp dụng cách làm Un = U1.qn – 1 suy ra u7 = u1.q7-1 = 3 . (-1/2)6 = (3/64)

Dạng 4: Tính tổng cấp cho số nhân của n số hạng đầu tiên trong dãy

Để tính tổng của cấp số nhân cùng với n số hạng đầu tiên trong hàng số, ta áp dụng công thức:

*


Dạng 5: Tìm cung cấp số nhân

Tìm những yếu tố xác định một cấp cho số nhân như: số hạng đầu U1, công bội q.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Tìm bí quyết cho số hạng bao quát Un = U1.qn – 1, n ≥ 2.

*

Hy vọng với những thông tin mà cửa hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nắm được kim chỉ nan về cấp cho số nhân là gì từ bỏ đó vận dụng giải bài bác tập nhé