- Vi phạm chế độ sẽ dẫn tới câu hỏi bị dừng tất cả dịch vụ áp dụng tại website.

Bạn đang xem: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. tìm số lớn


Câu hỏi:

Tổng hai số tự nhiên và thoải mái là 1644. Trường hợp xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số lớn ta được số bé. Tìm số lớn

Trả lời:

*

Cùng Top giải thuật tìm hiểu

1. Tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó

Cách giải:

Cách 1: – Số lớn = (tổng + hiệu): 2

– Số bé bỏng = số phệ – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2:– Số nhỏ bé = (tổng – hiệu) : 2

– Số phệ = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Ví dụ:Tổng của nhì số là một trong những lớn nhất tất cả 3 chữ số chia hết mang đến 5. Biết nếu thêm vào số nhỏ nhắn 35 đơn vị chức năng thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Giải:

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết mang lại 5 là: 995. Vậy tổng nhị số là 995

Số to là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số nhỏ xíu là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 cùng 515

2. Câu hỏi cơ bản:

Bài 1: Tìm 2 số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là:

a- 24 với 6;

b - 60 với 12;


c - 325 với 99

Bài giải:

a, Số bự là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số nhỏ bé là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 và 15

b, Số lớn là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số nhỏ nhắn là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 và 36

c, Số khủng là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ bé là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 cùng 212

Bài 2:Trường Tiểu học Kim Đồng có toàn bộ 1286 học tập sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của ngôi trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*

Số học sinh nam của trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học viên nữ của trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học sinh, nữ: 619 học tập sinh

Bài 3:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 7652. Hiệu to hơn số trừ 798 solo vị. Hãy tra cứu phép trừ kia ?

Bài 4:Mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 48m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?

Bài 5:Tìm hai số biết rằng tổng của chúng bằng số lớn nhất có hai chữ số với hiệu của chúng bằng tích nhì chữ số đó.

Bài giải:

Bài 3:Số bị trừ là:

7652 : 2 = 3826

Tổng của số trừ với hiệu thông qua số bị trừ và bằng 3826

Hiệu là:

(3826 + 798) : 2 = 2312

Số trừ là:

3826 – 2312 = 1514


Vậy phép trừ đó là: 3826 – 2312 = 1514

Bài 4:Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(24 + 4) : 2 = 14 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 14 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (m2)

Đáp số: 140 m2

Bài 5:Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

Tích của hai chữ số: 9 x 9 = 81

Số to là:

(99 + 81) : 2 = 90

Số bé là:

99 - 90 = 9

Đáp số: 9 cùng 90


Câu hỏi: Tổng nhị số tự nhiên là 1644. Ví như xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số khủng ta được số bé. Tìm kiếm số lớn

Lời giải :

Gọi số bự là abcd, suy ra số nhỏ xíu là abc

Theo bài xích ra, ta có: abcd + abc = 1644

Ta có thể đặt tính như sau:

Từ hàng đối kháng vị: d + c (số hạng) + (số hạng) = (tổng)

b, Phép trừ:Cho nhị số tự nhiên a cùng b, nếu gồm số tự nhiên và thoải mái x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ

a - b = x(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)


c, Phép nhân:

a . B = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia:Cho nhì số thoải mái và tự nhiên a và b, trong những số ấy b ≠ 0, nếu có số tự nhiên và thoải mái x làm sao cho b.x = a thì ta nói a phân tách hết cho b và ta có phép phân chia hết

a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:Cho nhì số tự nhiên a với b, trong những số đó b ≠ 0, ta luôn tìm kiếm được hai số thoải mái và tự nhiên q với r độc nhất sao cho:

a= b . Q+ r trong số ấy 0 ≤ r nếu r = 0 thì ta tất cả phép phân tách hết.Nếu r ≠ 0 thì ta tất cả phép chia tất cả dư.

* tính chất của phép cộng và phép nhân số từ bỏ nhiên:

*

Phát biểu bởi lời:

Tính chất giao hoán:

Khi thay đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không rứa đổi.Khi thay đổi chỗ những thừa số vào một tích thì tích không đổi.

Tính chất kết hợp:

Muốn cùng một tổng nhì số với một số thứ ba, ta có thể cộng số đầu tiên với tổng của số trang bị hai cùng số trang bị ba.Muốn nhân một tích nhì số với một số trong những thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số vật dụng hai với số vật dụng ba.

Tính chất bày bán của phép nhân so với phép cộng:

Muốn nhân một trong những với một tổng, ta rất có thể nhân số kia với từng số hạng của tổng, rồi cùng các tác dụng lại.

e, Chú ý:

Trong tính toán có thể thực hiện tựa như với đặc thù a(b - c) = ab - acDạng tổng quát của số chẵn (số phân tách hết mang đến 2) là 2k (kN), dạng bao quát của số lẻ (số chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (kN).

f, Phép nâng lên lũy thừa:

- ĐN: Lũy vượt bậc n của a là tích của n quá số bằng nhau, từng thừa số bởi a.

*

a điện thoại tư vấn là cơ số, n hotline là số mũ.

a2gọi là a bình phương (hay bình phương của a);a3gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1= a ; a0= 1 (a≠ 0)

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: khi nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số cùng cộng những số mũ.

am. An= am+n

- phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số: Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số cùng trừ các số mũ.

Xem thêm: Câu Hỏi Hỗn Hợp X Gồm Vinyl Axetat Metyl Axetat Và Etyl Fomat

am: an= am-n(với a≠ 0; m ≥ n )

*Số thiết yếu phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, ...)

2. Máy tự tiến hành các phép tính:

- Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm phép nhân, chia, ta triển khai phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ trái sang trọng phải.Nếu có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện theo sản phẩm tự: Lũy quá → Nhân và phân chia → cộng và trừ.

- Đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc ta tiến hành theo lắp thêm tự ( ) → < > →