TRUNG TÂM HỌC TOÁN nofxfans.com Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạngBạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán cấp 2
Xem thêm: Các Công Thức Tính Thể Tích Hóa Học ? Công Thức Tính Thể Tích Hoá Học

Chương trình
Môn toán cấp 2
Lý thuyết toán 6
Lý thuyết toán 7
Lý thuyết toán 8
Lý thuyết toán 9
Công thức số học 6
Công thức hình học 6
Công thức đại số 7
Công thức hình học tập 7
Công thức đại số 8
Công thức hình học 8
Công thức đại số chín
Công thức hình học tập 9
*
Công thức toán học cấp cho 2
Bài tập
Môn toán cấp 3
Toán chăm đề

Phần phương pháp toán học cấp 2

*

Về số học và đại số: 1/ cụ vững các tập hòa hợp số 2/ Ghi nhớ hằng đẳng thức lưu niệm

*

3/ nắm rõ về phương trình và bất phương trình 1 ẩn gồm: phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2, bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2 4/ nắm vững hệ 2 phương trình 2 ẩn số 1 5/ nắm rõ giải câu hỏi cực trị, chứng minh bất đẳng thức 6/ nắm rõ cách giải phương trình vô tỉ

Về hình học: 1/ Tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng. Các đường đồng qui vào tam giác

*

*

*

2/ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác những góc nhọn 3/ công thức tính diện tích những hình tứ giác

*

4/ phương pháp tính diện tích s xung quanh với tính thể tích các hình khối: hình lăng trụ đứng, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu

*