Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương 1Bài 1: quy tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh thích hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và biến cốBài 5: tỷ lệ của biến chuyển cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: cách thức quy nạp toán học - dãy sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của hàng sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
25 câu trắc nghiệm cấp cho số cộng gồm đáp án (phần 1)
Trang trước
Trang sau

25 câu trắc nghiệm cấp số cộng gồm đáp án (phần 1)

Câu 1: dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu cần hãy khẳng định số công không đúng d, biết rẳng

a. Un = 2n + 3

A. D = -2

B. D = 3

C. D = 5

D. D = 2

b. Un = -3n + 1

A. D = -2

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

c. Un = n2 + 1

A. D = Ø

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

d. Un = 2/n

A. D = Ø

B. D = một nửa

C. D = -3

D. D = 1

Hiển thị đáp án

*


Câu 2: Cho cấp cho số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

A. 105

B. 27

C. 108

D. 111

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Câu 3: mang đến một cung cấp số cộng có u1 = -3; u6 = 27. Tìm kiếm d ?

A. D = 5

B. D = 7

C. D = 6

D. D = 8

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 4: cho 4 số lập thành cung cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bởi 166. Tổng các lập phương của chúng bằng :

A. 22

B. 166

C. 1752

D. 1408

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời D


Câu 5: Cho cấp cho số cộng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng đồ vật 7 của cấp số cộng này là:

A. 1,6

B. 6

C. 0,5

D. 0,6

Hiển thị đáp án

Câu 6: Cho cung cấp số cộng (un) thỏa:

*

a. Khẳng định công thức bao quát của cấp cho số

A. Un = 3n - 2

B. Un = 3n - 4

C. Un = 3n - 3

D. Un = 3n - 1

b. Tính S = u1 + u4 + u7 +...+ u2011.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm cấp số cộng

A. S = 673015

B. S = 67334134

C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Câu 7: mang đến hai cấp số cộng (un): 4, 7, 10, 13, 16, ...và (vn):1, 6, 11, 16, 21, ...Hỏi vào 100 số hạng đầu tiên của mỗi cung cấp số cùng , bao gồm bao nhiêu số hạng chung?

A.10

B. Trăng tròn

C. 30

D. 40

Hiển thị đáp án

*

Ứng với 20 giá trị của t cho trăng tròn giá trị của n và trăng tròn giá trị của k.

Vậy có trăng tròn số hạng chung của nhị dãy

Chọn lời giải B


Câu 8: Cho cấp cho số cộng (un) thỏa mãn:

*
.

a. Tính số hạng đồ vật 100 của cung cấp số ;

A. - 243

B. - 295

C. - 231

D. - 294

b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số ;

A. - 244

B. - 274

C. - 253

D. - 285

Hiển thị đáp án

Câu 9: cha số hạng thường xuyên của một cung cấp số cộng gồm tổng bằng -9 và tổng các bình phương của chúng bởi 29. Search số hạng thứ nhất

A. -3 hoặc – 6

B. – 4 hoặc -2

C. -1 hoặc -5

D. -4 hoặc - 7

Hiển thị đáp án

Câu 10: mang đến tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và bao gồm góc bé dại nhất bởi 25°. Kiếm tìm 2 góc còn lại?

A. 65° ; 90°.

B. 75° ; 80°.

C. 60° ; 95°.

D. 55°; 100°.

Hiển thị đáp án

Câu 11: mang đến a, b, c theo thứ tự lập thành cung cấp số cộng, đẳng thức nào sau đó là đúng?

A. A2 + c2 = 2ab + 2bc.

B. A2 - c2 = 2ab - 2bc.

C. A2 + c2 = 2ab - 2bc.

D. A2 - c2 = ab - bc.

Hiển thị đáp án

Câu 12: tìm kiếm x nhằm 3 số : 1 - x; x2 ; x + 1 theo máy tự lập thành một cấp số cộng?

A. Không tồn tại giá trị làm sao của x.

B. X = ± 2 .

Xem thêm: Sơ Đồ Ven - Phương Pháp N Trong Toán Học

C. X = ± 1 .

D. X = 0

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube nofxfans.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nofxfans.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học xuất sắc 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.nofxfans.com