... Là: A. (I) B. (I) cùng (II) C. (I) cùng (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho các mệnh đề sau: (I) 2; 1; 3 = 1; 2; 3 (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ ∅ Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) với (II) C. (I) cùng (III) D. Cả ... Http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59. Cho hai mệnh đề: (I) R = R + ∪ R - (II) R + ∩ R - = 0 A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ tất cả (II) đúng. C. Cả (I) với (II) số đông đúng. D. Cả (I) và (II) các sai. Câu ... Như thế nào sai? (I) C ⊂ B ⊂ A (II) C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) và (III) Câu 62. Tập thích hợp A bao gồm 3 phẩn tử. Vậy tập hợp A gồm bao nhiêu tập hợp con? A. 2 B. 4 C. 8 D. 18 Câu 63....


Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 1 đại số 10

*

... Đ i số 10 TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV – Đ I SỐ 10 Câu 1: trong các xác định sau, hãy lựa chọn khẳng định đúng v i m i x: a. X 2 > x b. X 2 = x c. 2x 2 ≥ –x d. 2x 2 ≥ x 2 . Câu 2: nên chọn ... C. 0 ...
*

... Câu 100 . Tập vừa lòng nào là tập trống rỗng ? A. {x ∈ Z / |x| -- -- - -- - -- - -- - -- - -- HẾT -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... (I) B. (I) cùng (II) C. (I) cùng (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho những mệnh đề sau: (I) 2 ; 1 ; 3 = 1 ; 2 ; 3 (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ ∅ Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) với (II) C. (I) với (III) D. Cả 3 Câu ... đònh sau, khẳng đònh nào không đúng ? (I) C ⊂ B ⊂ A (II)C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) với (III) Câu 62. Tập phù hợp A gồm 3 phẩn tử. Vậy tập hòa hợp A có bao nhiêu tập hợp bé ? A. 2 B....
*

*Xem thêm: Soạn Bài Thông Điệp Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống Aids 1 Tháng 12 Năm 2013

*