Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm hàm số liên tục

**Xem thêm: Công Thức Tính Lãi Suất Toán 12 (Đầy Đủ Nhất), 6 Công Thức Tính Lãi Suất Chi Tiết Nhất

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác bài xích 1: Hàm số lượng giác bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản bài xích 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp Ôn tập Toán 11 Chương 1 Chương 2: Tổ hợp - xác suất bài xích 1: Quy tắc đếm bài bác 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp bài 3: Nhị thức Niu-tơn bài 4: Phép thử và biến cố bài bác 5: Xác suất của biến cố bài 6: Biến hốt nhiên rời rộc rạc Ôn tập Toán 11 Chương 2 Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân bài xích 1: Phương pháp quy nạp toán học bài bác 2: Dãy số bài xích 3: Cấp số cộng bài 4: Cấp số nhân Ôn tập Toán 11 Chương 3 Chương 4: số lượng giới hạn bài xích 1: số lượng giới hạn của dãy số bài xích 2: số lượng giới hạn của hàm số bài xích 3: Hàm số thường xuyên Ôn tập Toán 11 Chương 4 Chương 5: Đạo hàm bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm bài bác 2: quy tắc tính đạo hàm bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác bài xích 4: Vi phân bài xích 5: Đạo hàm cấp hai Ôn tập Toán 11 Chương 5 Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng bài bác 1 - 2: Phép trở nên hình - Phép tịnh tiến bài bác 3: Phép đối xứng trục bài bác 4: Phép đối xứng trung tâm bài xích 5: Phép xoay bài 6: Khái niệm về phép dời hình và nhị hình bằng nhau bài 7: Phép vị tự bài 8: Phép đồng dạng Ôn tập Toán 11 Chương 1 Hình học tập Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ tuy vậy song bài 1: Đại cưng cửng về đường thẳng và mặt phẳng bài xích 2: nhì đường thẳng chéo nhau và nhì đường thẳng song song bài bác 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song bài 4: hai mặt phẳng tuy nhiên song bài bác 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian Ôn tập Toán 11 Chương 2 Hình học tập Chương 3: Vectơ trong ko gian. Dục tình vuông góc trong không gian bài bác 1 : Vectơ trong không gian bài 2 : hai tuyến đường thẳng vuông góc bài xích 3 : Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng bài xích 4 : nhì mặt phẳng vuông góc bài 5 : khoảng cách Ôn tập Toán 11 Chương 3 Hình học tập Trắc nghiệm tổng hợp Toán 11 Tổng hòa hợp trắc nghiệm Toán 11 có lời giải Đề thi Toán 11 Đề thi Toán 11 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi Toán 11 học kì 2 bao gồm đáp án