*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát

nofxfans.com xin trình làng đến các quý thầy cô, những em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học lớp 12: Đại cương về polime có đáp án đưa ra tiết, chọn lọc. Tài liệu tất cả 4 trang có 16 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám quá sát chương trình sgk Hóa 12. Mong muốn với bộ câu hỏi trắc nghiệm Đại cương cứng về polime tất cả đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kỹ năng để đạt kết quả cao trong bài thi môn chất hóa học 12 sắp tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 polime

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 4 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 16 câu

- giải thuật & đáp án: có

Mời quí độc giả tải xuống để xem khá đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Đại cương về polime có đáp án – hóa học lớp 12:

Trắc nghiệm hóa học 12

Bài giảng Hoá học tập 12 bài bác 13: Đại cương về polime

Bài 13: Đại cương về polime

Bài 1:Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Những vật liệu polime thường xuyên là chất rắn không phai hơi.

B. Hầu như các polime chảy trong nước và trong dung môi hữu cơ.

C. Polime là phần đông chất bao gồm phân tử khối rất lớn do các mắt xích link với nhau.

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên.

Đáp án: A

Bài 2:Dãy nào dưới đây gồm những chất đều có tác dụng tham gia bội phản ứng trùng đúng theo ?

A. Etan, etilen, toluen B. Propilen, stiren, vinyl clorua

C. Propan, etilen, stiren D. Stiren, clobenzen, isopren

Đáp án: B

Bài 3:Cho những polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Số polime tổng phù hợp trong hàng là

A.3. B. 4. C.5. D. 6.

Đáp án: B

Bài 4:Trùng thích hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với công suất phản ứng bởi 80%. Cực hiếm của m là

A. 1,80. B. 2,00. C. 0,80. D. 1,25.

Đáp án: D

*

Bài 5:Cho sơ đồ gửi hoá CH4-> C2H2-> C2H3Cl -> PVC.

Để tổng vừa lòng 250 kilogam PVC theo sơ đồ vật trên thì nên cần V m3khí vạn vật thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4chiếm 80% thể tích khí vạn vật thiên nhiên và năng suất của cả quy trình là 50%)

A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0.

Đáp án: B

2CH4→C2H2→C2H4Cl→PVC

*

Bài 6:PVC là chất rắn vô định hình, bí quyết điện tốt, bền cùng với axit, được sử dụng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng họp thẳng từ monome nào tiếp sau đây ?

A. Vinyl clorua B. Acrilonitrin C. Propilen D. Vinyl axetat

Đáp án: A

Bài 7:Polime có công thức : (CH2-CH(CH3) )nlà sản phẩm của quá trình trùng hợp monome nào tiếp sau đây ?

A. Etilen B. Stiren C. Propilen. D. Butađien-1.,3

Đáp án: C

Bài 8:Trong số những polime sau : vật liệu nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3); poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Hóa học thuộc các loại polime tổng hòa hợp là

A. (1), (2), (3), (5). B. (1). (2), (4), (5).

c. (2), (3), (4). (5). D. (1), (2), (3), (4).

Xem thêm: Top 5 Cách Học Thuộc Đoạn Văn Tiếng Anh Dễ Dàng, Tiết Kiệm Thời Gian Cho Bạn!

Đáp án: D

Bài 9:Polime nào tiếp sau đây có cùng cấu tạo mạch polime với vật liệu nhựa bakelit ?

A. Amilozo B. Glicogen. C. Cao su đặc lưu hoá D. Xenlulozo

Đáp án: C

Bài 10:Cho dãy những polime sau : xenlulozo, amilozó, amilopectin, glicogen, cao su đặc lưu hoá. Số polime trong dãy có cấu trúc mạch ko phân nhánh là

A.2. B. 3. C.4. D. 5,

Đáp án: B

Bài 11:Quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome) thành phân tử to (polime) bên cạnh đó giải phóng phần đa phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được điện thoại tư vấn là bội phản ứng

A. Trùng hợp. B. Thủy phân. C. Xà chống hoá. D. Trùng ngưng.

Đáp án: D

Bài 12:Chất nào tiếp sau đây khống có tác dụng tham gia bội phản ứng trùng vừa lòng ?

A. Propen B. Stiren C.isopren D. Toluen

Đáp án: D

Bài 13:Polime nào tiếp sau đây có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) ?

A. PE B. Amilopectin C. PVC D. Vật liệu bằng nhựa bakelit

Đáp án: D

Bài 14:Polime nào tiếp sau đây được tổng họp bằng phản ứng trùng ngưng ?

A. Poli(metyl metacrylat) B. Polistiren

C. Poliacrilonitrin D. Poli(etylen terephtalat)

Đáp án: D

Bài 15:Polime nào tiếp sau đây thuộc các loại polime vạn vật thiên nhiên ?

A. Polietilen B. Tinh bột

C. Polistiren D. Xenlulozơ trinitrat

Đáp án: B

Bài 16:Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit terephtalic với chất nào saụ đây ?