*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

nofxfans.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Đại cương về polime có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 4 trang gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Hóa 12. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về polime có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Hóa học 12 sắp tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 polime

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 4 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 16 câu

- Lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Đại cương về polime có đáp án – Hóa học lớp 12:

Trắc nghiệm Hóa học 12

Bài giảng Hoá học 12 Bài 13: Đại cương về polime

Bài 13: Đại cương về polime

Bài 1:Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi.

B. Hầu hết các polime tan trong nước và trong dung môi hữu cơ.

C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên.

Đáp án: A

Bài 2:Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

A. etan, etilen, toluen B. propilen, stiren, vinyl clorua

C. propan, etilen, stiren D. stiren, clobenzen, isopren

Đáp án: B

Bài 3:Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. số polime tổng hợp trong dãy là

A.3. B. 4. C.5. D. 6.

Đáp án: B

Bài 4:Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80. B. 2,00. C. 0,80. D. 1,25.

Đáp án: D

*

Bài 5:Cho sơ đồ chuyển hoá CH4-> C2H2-> C2H3Cl -> PVC.

Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0.

Đáp án: B

2CH4→C2H2→C2H4Cl→PVC

*

Bài 6:PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây ?

A. vinyl clorua B. acrilonitrin C. propilen D. vinyl axetat

Đáp án: A

Bài 7:Polime có công thức : (CH2-CH(CH3) )nlà sản phẩm của quá trình trùng hợp monome nào sau đây ?

A. etilen B. stiren C. propilen. D. butađien-1.,3

Đáp án: C

Bài 8:Trong số các polime sau : nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3); poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất thuộc loại polime tổng hợp là

A. (1), (2), (3), (5). B. (1). (2), (4), (5).

c. (2), (3), (4). (5). D. (1), (2), (3), (4).

Xem thêm: Top 5 Cách Học Thuộc Đoạn Văn Tiếng Anh Dễ Dàng, Tiết Kiệm Thời Gian Cho Bạn!

Đáp án: D

Bài 9:Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit ?

A. amilozo B. glicogen. C. cao su lưu hoá D. xenlulozo

Đáp án: C

Bài 10:Cho dãy các polime sau : xenlulozo, amilozó, amilopectin, glicogen, cao su lưu hoá. Số polime trong dãy có cấu trúc mạch không phân nhánh là

A.2. B. 3. C.4. D. 5,

Đáp án: B

Bài 11:Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. trùng hợp. B. thủy phân. C. xà phòng hoá. D. trùng ngưng.

Đáp án: D

Bài 12:Chất nào sau đây khống có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

A. propen B. stiren C.isopren D. toluen

Đáp án: D

Bài 13:Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) ?

A. PE B. amilopectin C. PVC D. nhựa bakelit

Đáp án: D

Bài 14:Polime nào sau đây được tổng họp bằng phản ứng trùng ngưng ?

A. poli(metyl metacrylat) B. polistiren

C. poliacrilonitrin D. poli(etylen terephtalat)

Đáp án: D

Bài 15:Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên ?

A. polietilen B. tinh bột

C. polistiren D. xenlulozơ trinitrat

Đáp án: B

Bài 16:Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit terephtalic với chất nào saụ đây ?