Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án được nofxfans.com tổng hòa hợp và share trong bài viết sau đây đã là tư liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa bổ ích cho các em học viên ở dạng bài bác thi trắc nghiệm. Với các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 tất cả đáp án chi tiết sẽ giúp củng ráng thêm kiến thức môn chất hóa học lớp 10 tốt hơn giúp các em đạt tác dụng tốt vào kì thi không còn học kì 2. Sau đó là nội dung cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm tất cả đáp án, thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 học tập kỳ 2 nofxfans.com xin share đến các bạn đọc.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa học 10 học kì 2


1. Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho các chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Gần như chất như thế nào tác dung được với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. chất nào dưới đây chỉ có tính oxi hoá, không tồn tại tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. tất cả hổn hợp khí như thế nào sau đây rất có thể tồn tại thuộc nhau?

A. Khí H2S cùng khí CO2

B. Khí O2 cùng khí Cl2.

C. Khí O2 với khí H2.

D. Khí NH3 cùng khí HCl.

Câu 4. cho các phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các bội nghịch ứng tạo ra đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam fe trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Quý giá của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. đều phản ứng nào sau đây minh chứng tính oxi hóa của ozon dũng mạnh hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn thể hiện tính khử trong số phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Dung dịch NaOH, Mg, dung dịch KMnO4.

C. Hỗn hợp KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, hỗn hợp KMnO4.

Câu 8. cho biết thêm tổng hệ số thăng bằng phương trình bên dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. lựa chọn câu đúng:

A. Rất có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bởi dung dịch AgNO3.

B. Những ion Cl-, Br-, I- hầu hết cho kết tủa màu trắng với Ag+.

C. Những ion F-, Cl-, Br-, I- hồ hết tạo kết tủa với Ag+.

D. Trong số ion halogenua, chỉ gồm ion Cl- new tạo kết tủa cùng với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy trọn vẹn 18,4 gam các thành phần hỗn hợp Fe và Mg trong khí Clo dư.Sau phản nghịch ứng chiếm được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm cân nặng của Mg trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm thô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, nhưng lại không thể làm khô NH3 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Không có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. đến bột sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho tới khi Fe không thể tan được nữa. Sản phẩm thu được trong hỗn hợp sau phản ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 và Fe.

D. FeSO4 với Fe2(SO4)3.

Câu 13. mang đến 2,6 gam một sắt kẽm kim loại M có hóa trị II công dụng vừa đủ với 0,56 lít các thành phần hỗn hợp X gồm O2 và Cl2 làm việc (đktc) sau phản ứng thu được 3,79 gam hóa học rắn là các oxit cùng muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với các phản ứng gồm chất khí tham gia, khi tăng áp suất, vận tốc phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của các chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của các chất khí sút xuống.

C. Chuyển động của những chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của các chất khí không rứa đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaBr 1M và NaI 1,2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đun nóng để cô cạn dug dịch nhận được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để minh bạch 2 khí O2 cùng O3, tín đồ ta thường được sử dụng hóa chất nào:

A. Nước.

B. Dung dịch KI cùng hồ tinh bột.

C. Hỗn hợp CuSO4.

D. Hỗn hợp H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S khi để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong ko khí đã oxi hóa H2S thành lưu giữ huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi ko khí khử thành giữ huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong không khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. sức nóng phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 sinh hoạt đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa trọn vẹn 24,9g tất cả hổn hợp bột những kim một số loại Mg, Al, Zn bởi oxi thu được 15,3g hỗn hợp oxit. đến lượng oxit này chức năng hết với dung dịch HCl thì trọng lượng muối tạo thành là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. mang đến FeS tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Những chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt kế bên không khí,sau một thời hạn sẽ chuyển thành các thành phần hỗn hợp A có khối lượng 37,6 gam gồm Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho các thành phần hỗn hợp A bội phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Quý hiếm a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan hết m gam Al bởi H2SO4 đặc nóng dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. cho phản ứng sau nghỉ ngơi trang thái cân bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Biến đổi nồng độ khí HF

Câu 25. Trường thích hợp nào dưới đây không xảy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Mang lại Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào hỗn hợp nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 26. hơi thủy ngân cực kỳ độc, vì thế phải tịch thu thủy ngân rơi vãi bằng cách:

A. Nhỏ tuổi nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Nhỏ nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột diêm sinh lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất bên trên trái đất.


Câu 28. Hoà tung 20,8 gam tất cả hổn hợp bột có FeS, FeS2, S bởi dung dịch HNO3 đặc nóng dư nhận được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc với dung dịch X. Mang lại dung dịch X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, lọc lấy tổng thể kết tủa nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thì khối lượng chất rắn chiếm được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa nào sau đấy là đúng?

A. Hóa học xúc tác là chất làm biến đổi tốc độ phản nghịch ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.

B. Hóa học xúc tác là hóa học làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng không trở nên tiêu hao trong phản bội ứng.

C. Hóa học xúc tác là hóa học làm tăng tốc độ phản ứng, cơ mà không bị biến đổi trong bội nghịch ứng.

D. Hóa học xúc tác là chất làm chuyển đổi tốc độ bội phản ứng, nhưng bị tiêu hao rất hiếm trong làm phản ứng.

Câu 30. cho 100ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 100 ml hỗn hợp HCl aM, sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp Y tất cả chứa 6,9875 gam hóa học tan. Vậy giá trị a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3 chiều 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II bao gồm đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn hóa học halogen?

A. Ở đk thường là hóa học khí

B. Tác dụng táo bạo với nước

C. Vừa gồm tính oxi hoá, vừa gồm tính khử

D. Gồm tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào dưới đây không nên của ozon?

A. trị sâu răng

B. Tẩy hết sạch trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: những số thoái hóa của lưu hoàng là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: bội nghịch ứng làm sao sau đó là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B. Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm kim loại nào tiếp sau đây không phản nghịch ứng cùng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam láo lếu hợp gồm Fe và sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí rất nhiều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, tín đồ ta thường pha trộn clo bởi cách

A. năng lượng điện phân nóng chảy NaCl.

B. Mang đến dung dịch HCl đặc công dụng với MnO2, đun nóng.


C. năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl bao gồm màng ngăn.

D. đến F2 đẩy Cl2 thoát khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: mang lại phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Lúc tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ chuyển dịch:

A. Theo hướng thuận

B. theo chiều nghịch

C. Không gửi dịch

D. Không xác minh được

Câu 10: cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hiện ra (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 17,5g tất cả hổn hợp Al, Zn, sắt trong dung dịch H2SO4 loãng dư nhận được 11,2 lít H2 (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam láo lếu hợp có Na2CO3 với CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, chiếm được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Quý giá của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: mang lại 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 cùng O2 phản bội ứng toàn diện với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg và Al, nhận được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al vào Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: phát biểu nào sau đây không đúng?

A. muối hạt AgI không tan trong nước, muối bột AgF tung trong nước.

B. Flo gồm tính oxi hóa táo bạo hơn clo.

C. Trong những hợp chất, ko kể số oxi hoá -1, flo và clo còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. hỗn hợp HF tổ hợp được SiO2.

Câu 15: thành phầm thu được khi năng lượng điện phân dung dịch KCl (điện rất trơ, màng chống xốp) là

A. K với Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 với Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCl2 với NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y. Cho Y bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 dư, nhận được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong số phản ứng sau, phản ứng làm sao sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để trung hòa - nhân chính 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M bắt buộc dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho các phát biểu sau:

(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ miêu tả tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc kháng sâu răng.

(d) Trong thích hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng ngày một nhiều theo sản phẩm tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: mang đến phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Những hidro halogenua (HX) rất có thể điều chế theo phản ứng bên trên là

A. HBr với HI.

B. HCl, HBr cùng HI.

C. HF cùng HCl.

D. HF, HCl, HBr và HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng không còn với hỗn hợp HCl quánh (dư), nhận được V lít khí Cl2 (đktc). Quý giá của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phát biểu làm sao sau đây là sai?

A. Độ âm điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF bạo gan hơn tính axit của HCl.

C. Nửa đường kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn rộng tính khử của ion Cl-

23. Thuốc demo nào tiếp sau đây phân biệt được khí O2 cùng với khí O3 bằng phương thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. đến 25,5 gam tất cả hổn hợp X gồm CuO cùng Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, nhận được dung dịch cất 57,9 gam muối. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 vào X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Mang lại m gam một oxit sắt bội nghịch ứng đầy đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ chứa một muối bột duy nhất cùng 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử tốt nhất của S+6). Cực hiếm của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X tất cả 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Cần sử dụng chất làm sao để riêng biệt giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản nghịch ứng nào sau đây chứng tỏ HCl bao gồm tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời các bạn sử dụng file download về để xem không thiếu thốn nội dung thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II bao gồm đáp án.

Xem thêm: Tiểu Sử Cuộc Đời Của Nam Cao, Sự Nghiệp Văn Học Của Nam Cao

Mời những bạn tham khảo thêm các tin tức hữu ích không giống trên thể loại Học tập - tài liệu của nofxfans.com.