Bài tất cả đáp án. Bộ bài xích tập trắc nghiệm đồ dùng lí 11 chương 2: dòng điện không thay đổi (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần xem hiệu quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Điều kiện để có dòng năng lượng điện là:

A. Chỉ cần phải có hiệu năng lượng điện thếB. Chỉ cần phải có các thiết bị dẫn nối liền thành một mạch lớn.C. Chỉ cần duy trì một hiệu điện cụ giữa nhị đầu trang bị dẫnD. Chỉ cần có nguồn điện

Câu 2:Công suất định mức của những dụng cầm cố điện là

A. Công suất lớn số 1 mà vẻ ngoài đó hoàn toàn có thể đạt được.B. Hiệu suất tối thiểu mà quy định đó có thể đạt được.C. Năng suất mà dụng cụ đó đã có được khi vận động bình thường.D. Hiệu suất mà hiện tượng đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 11 chương 2

Câu 3:Dòng năng lượng điện là:

A. Dòng di chuyển có hướng của các điện tích.B. Dòng chuyển động của các điện tích.C. Dòng chuyển dịch của eletron.D. Dòng chuyển dịch của ion dương.

Câu 4:Dòng điện chạy trong mạch nào sau đây không phải được coi là dòng điện ko đổi?

A. Trong mạch năng lượng điện thắp sáng đèn vào mạng điện gia đìnhB. Vào mạch năng lượng điện kính của đèn pinC. Vào mạch năng lượng điện kính thắp sáng sủa đèn với nguồn điện là acquyD. Trong mạch điện kính thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời

Câu 5:Vôn kế V được mắc vào mạch điện bao gồm U = 220V. Lúc mắc tiếp liền V với R1= 15kΩ thì V chỉ U1= 70V. Khi mắc tiếp nối V cùng với R2thì V chỉ U2= 20V. Tính R2.

A. 70 kΩ. B. 80 kΩ. C. 100 kΩ. D. 110 Ω.

Câu 6:Hai đầu đoạn mạch tất cả điện ráng không đổi. Nếu điện trở của đoạn mạch bớt hai lần thì công suất điện của đoạn mạch

A. Tăng nhị lần. B. Bớt hai lần.C. Không đổi. D. Tăng tư lần.

Câu 7:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số ấy R1= 8 Ω; R3= 10 Ω; R2= R4= R5= 20 Ω; I3= 2 A. Tính UAB?

*

A. 150 V. B. 100 V.C. 130 V. D. 160 V.

Câu 8:Chọn câu sai

A. Đo cường độ chiếc điện bằng ampe kế.B. Ampe kế mắc thông liền vào mạch điện cần đo cường độ dòng điện chạy quaC. Mẫu điện chạy qua ampe kế gồm chiều lấn sân vào chốt dương (+) cùng đi ra từ bỏ (-).D. Loại điện chạy qua ampe kế bao gồm chiều bước vào chốt âm (-) và đi ra từ bỏ chốt (+).

Câu 9:Một ấm điện được dùng với hiệu điện nắm 220 V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ ánh nắng mặt trời 20$^o$C vào 10 phút. Biết sức nóng dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), cân nặng riêng của nước là 1000 kg/m$^3$và công suất của nóng là 90%. Tính năng lượng điện trở của ấm điện

A. 52 ΩB. 25 ΩC. 56 ΩD. 65 Ω

Câu 10:Một tụ điện bao gồm điện dung 6 μC được tích điện bằng một hiệu điện cầm cố 3V. Tiếp đến nối hai cực của bạn dạng tụ lại cùng với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10$^-4$s. Cường độ dòng điện vừa phải chạy qua dây nối trong thời gian đó là

A. 1,8 A.B. 180 mA.C. 600 mA.D. Một nửa A.

Câu 11:Một bàn là điện khi được thực hiện với hiệu điện nắm 220V thì mẫu điện chạy qua bàn là tất cả cường độ là 5A. Tính tiền điện phải trả mang đến việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày 20 phút, nhận định rằng giá tiền năng lượng điện là 1500 đ/(kW.h)

A. 16500 đB. 15600 đC. 8250 đD. 31200 đ

Câu 12:Đối với mạch điện bí mật gồm điện áp nguồn với mạch quanh đó là điện trở thì hiệu điện nỗ lực mạch ngoài

A.tỉ lệ thuận cùng với cường độ dòng điện chạy trong mạch.B. Tăng lúc cường độ cái điện vào mạch tăng.C. Sút khi cường độ mẫu điện trong mạch tăng.D. Tỉ trọng nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 13:Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc đèn điện nóng sáng, dây dẫn hầu hết không sáng sủa lên vì:

A. Cường độ cái điện chạy qua dây tóc láng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.B. Cường độ mẫu điện chạy qua dây tóc trơn đèn nhỏ dại hơn nhiều cường độ loại điện chạy qua dây dẫn.C. Điện trở của dây tóc láng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.D. Điện trở của dây tóc trơn đèn nhỏ dại hơn nhiều so với năng lượng điện trở của dây dẫn.

Câu 14:Cho mạch năng lượng điện như hình 11.4, làm lơ điện trở của dây nối, ampe bao gồm điện trở không xứng đáng kể, E = 3V, r = 1Ω, IA= 0,5A. Điện trở R có giá trị bằng

*

A. 6ΩB. 3ΩC. 5ΩD. 3Ω

Câu 15:Trên nhãn nóng điện tất cả ghi (220V-1000W) cho biết chân thành và ý nghĩa trên số ghi trên. Sử dụng nóng điện với hiệu điện nuốm 220V để hâm sôi 2 lít nước từ ánh sáng 25$^o$C . Tính thời gian đun sôi nước, biết năng suất ấm là 90% cùng nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kg.K)

A. 700s B. 698sC. 480s D. 560s

Câu 16:Tìm phạt biểusai

A. Hiện tượng lạ đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch quanh đó rất nhỏB. Suất điện rượu cồn E của mối cung cấp điện luôn luôn có giá bán trị bởi độ sút điện rứa mạch trong.C. Suất điện rượu cồn E của nguồn điện có mức giá trị bằng vận tốc giảm cố gắng ở mạch xung quanh và mạch trong.D. Điện trở toàn phần của toàn mạch là tổng mức số của năng lượng điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài.

Câu 17:Một nhẵn đèn có ghi: 6V-3W, lúc mắc đèn điện trên vào hiệu điện rứa 6V thì cường độ loại điện qua bóng đèn là:Một láng đèn tất cả ghi: 6V-3W, khi mắc đèn điện trên vào hiệu điện nỗ lực 6V thì cường độ mẫu điện qua đèn điện là:

A. 3AB. 6AC. 0,5AD. 18A

Câu 18:Trong đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu như cường độ cái điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng lan ra bên trên mạch

A. Sút 2 lần.B. Sút 4 lần.C. Tăng 2 lần.D. Tăng 4 lần.

Xem thêm: Em Hãy Trình Bày Cuộc Chiến Đấu Trên Phòng Tuyến Như Nguyệt Của Nhân Dân Ta Theo Lược Đồ Trên

Câu 19:Công của điện áp nguồn là công của

A. Lực kỳ lạ trong nguồn.B. Lực điện trường dịch rời điện tích sinh sống mạch ngoài.C. Lực cơ học mà chiếc điện đó rất có thể sinh ra.D. Lực dịch rời nguồn năng lượng điện từ địa điểm này cho vị trí khác.

Câu20:Trong một mạch kín gồm mối cung cấp điện bao gồm suất điện động E, năng lượng điện trở vào r cùng mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào tiếp sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ chiếc điện I chạy vào mạch?