Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết amin-amino axit có đáp án

**

ứng dụng giải bài bằng camera

Tất cả những môn Toán, Lí, Hóa, Anh, Sinh... Chụp bài xích khó nhận bài xích giải vào 5 giây
Xem thêm: Cái Dĩa Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dĩa Trong Tiếng Anh Từ Vựng Tiếng Anh Chỉ Phòng Bếp

Chương 1: Este - Lipit bài bác 1: Este bài bác 2: Lipit bài bác 3: khái niệm về xà chống và chất giặt rửa tổng hợp bài bác 4: Luyện tập: Este với chất khủng Ôn tập hóa học 12 Chương 1 Chương 2: Cacbohiđrat bài bác 5: Glucozơ bài xích 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ bài bác 7: Luyện tập: kết cấu và đặc thù của cacbohiđrat bài bác 8: Thực hành: Điều chế, đặc thù hóa học của este và cacbohiđrat Ôn tập chất hóa học 12 Chương 2 Chương 3: Amin, amino axit với protein bài bác 9: Amin bài xích 10: Amino axit bài 11: Peptit và protein bài xích 12: Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein Ôn tập chất hóa học 12 Chương 3 Chương 4: Polime và vật liệu polime bài bác 13: Đại cương về polime bài xích 14: vật tư polime bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime bài bác 16: Thực hành: một vài tính chất của protein và vật liệu polime Ôn tập hóa học 12 Chương 4 Chương 5: Đại cương về kim loại bài xích 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của kim loại bài xích 18: đặc thù của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại bài bác 19: kim loại tổng hợp bài xích 20: Sự nạp năng lượng mòn kim loại bài 21: Điều chế sắt kẽm kim loại bài xích 22: Luyện tập: đặc điểm của kim loại bài bác 23: Luyện tâp: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loại bài bác 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại Ôn tập hóa học 12 Chương 5 Chương 6: kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm bài 25: kim loại kiềm với hợp chất quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm bài xích 26: kim loại kiềm thổ bài xích 27: Nhôm và hợp chất của nhôm bài xích 28: Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúng bài xích 29: Luyện tập: đặc thù của nhôm với hợp chất của nhôm bài xích 30: Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúng Ôn tập chất hóa học 12 Chương 6 Chương 7: sắt và một số kim loại đặc biệt quan trọng bài bác 31: sắt bài bác 32: Hợp hóa học của fe bài 33: kim loại tổng hợp của fe bài xích 34: Crom với hợp chất của crom bài xích 35: Đồng và hợp chất của đồng bài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc bài bác 37: Luyện tập: đặc thù hóa học của sắt và hợp chất của sắt bài 38: Luyện tập: tính chất hóa học của crom, đồng với hợp chất của bọn chúng Ôn tập chất hóa học 12 Chương 7 Chương 8: Phân biệt một số trong những chất vô sinh bài xích 40: nhận biết một số ion trong dung dịch bài 41: thừa nhận biết một vài chất khí bài 42: Luyện tập: dấn biết một số trong những chất vô sinh Ôn tập hóa học 12 Chương 8 Chương 9: Hóa học và vấn đề trở nên tân tiến kinh tế, làng mạc hội, môi trường xung quanh bài bác 43: hóa học và vấn đề phát triển tài chính bài bác 44: chất hóa học và sự việc xã hội bài xích 45: Hóa học với vấn đề môi trường thiên nhiên Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9 Trắc Nghiệm Tổng hòa hợp Hóa học tập Lớp 12 (Có Đáp Án) Đề thi hóa học 12 Đề thi hóa học 12 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi chất hóa học 12 học tập kì 2 có đáp án